Samtalspedagogik

– kommunikation & utveckling

Samtalspedagogik – i en ny tid

Samtalspedagogik är ett svar på en längtan efter tydlig kommunikation och genuina möten mellan människor, en längtan att bli hel i en många gånger splittrad tillvaro. I vår tid, med ständiga och ofta snabba förändringar har just detta blivit en brist. Goda samtal och ökad medvetenhet ger oss själslig näring och är förutsättningar för mänskligt växande.

Samtalspedagogik

– stödjer processen för utveckling och förändring genom ökad medvetenhet, ägarskap och tro på individens/gruppens inre potential. Samtalspedagogik skapar förutsättningar för att skapa och hantera förändringar, på såväl individ-, som på grupp- och organisationsnivå.

– innebär en medveten kommunikation som bygger på självkännedom och medvetenhet om hur vi påverkar och påverkas i våra relationer och sociala sammanhang.

– bygger på en lång kunskapstradition med praktisk tillämpning, när det gäller samtal som leder till förändring och utveckling. Teorin är tvärvetenskaplig och innefattar psykologi, sociologi, system- och komplexitetsteori. Samtalspedagogikens styrka är en väl utvecklad teori för vad som sker i mötet mellan människor bortom det rent mentala samtalet.

Samtalspedagogik – i yrkeslivet

I dagens samhälle med ofta både stora och snabba förändringar och många valmöjligheter ställs stora krav på oss människor. En hållbar utveckling i företag, organisationer och i samhället i stort börjar med utveckling av individer. Rollen som t ex ledare eller lärare handlar inte längre om att tala om vad andra ska göra. Uppgiften är istället att skapa förutsättningar, för medarbetaren/den du ska vägleda, till egenutveckling; att hitta sin egen vilja, mening och vilja till ansvar.

Samtalspedagogik används för personlig utveckling, utvecklings- och förändringsarbete, individuellt och inom grupper och organisationer.

Alla som på något sätt arbetar med människor och vill ha kvalitet i kommunikationen, öka sin förmåga att hantera förändringar och skapa ny mening, har nytta av Samtalspedagogik, både i arbetslivet och privat.

Som diplomerad samtalspedagog kan du arbeta som coach inom personlig utveckling, individuellt och i grupp. Samtalspedagogik används ofta som kompletterande kompetens i många yrken t ex lärare, ledare, personalansvariga, hälso- och sjukvårdspersonal, alternativterapeuter m fl.

”Jag kan inte lära någon någonting. Jag kan bara få dem att tänka, vilket är mycket mer värt än att förmedla min egen vision.” Sokrates 477 f Kr ”den förste samtalspedagogen”

För mer information:

Agneta Lyrhagen
Majorsgatan 8

413 08 Göteborg

tel: 031-42 32 26
solkatten@sjalvhjalp.com

Liknande inlägg:

  • Finns inga liknande inlägg.
Detta inlägg är publicerat i Allmänt. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.