Samtalspedagog

Här får du de praktiska verktygen för samtal och dialog, som verkligen håller i alla sammanhang. Vi utgår från individens egna förutsättningar och tron på människans egen förmåga. Människor enskilt eller i grupp har störst möjlighet att utvecklas när de förstår och kan förändra sig själva. All verklig förändring kommer inifrån.

Samtalspedagogisk kompetens är intressant för alla som förstår att kvalitén på kommunikation är avgörande för delaktighet, välbefinnande och utveckling. I samtalspedagogutbildningen lär vi oss hur samtalspedagogik praktiskt kan användas för att fördjupa förståelsen och öka medvetenheten inom och mellan människor. Samtalspedagogiken används ofta som kompletterande kompetens i olika yrkesroller. Det kan till exempel gälla ledarbefattningar, personalansvariga, hälso- och sjukvårdspersonal, socialarbetare, lärare med flera.

Som diplomerad samtalspedagog kan du arbeta med coaching, utvecklande samtal, individuellt och i grupper.

Utbildningen läses parallellt med ditt ordinarie arbete och du kan tillämpa dina kunskaper alltefter kursens gång. Studierna drivs på distans via Internet och varvas med fem praktikhelger per år.

Plats: Självhjälpshuset Solkatten i Göteborg (Linnéstaden)

Utbildningsledare: Agneta Lyrhagen

För mer information/Anmälan: Kerstin Larsson Real Insight AB tel 0381-80023
e-post: kerstin@realinsight.se
Agneta Lyrhagen tel: 031-42 32 26 e-post: solkatten@sjalvhjalp.com

Välkommen på en av ditt livs resor!

Liknande inlägg:

  • Finns inga liknande inlägg.
Detta inlägg är publicerat i Allmänt. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.