Lästips nr 3 – 2009

Här kommer två lästips inför sommaren:

Eckhardt Tolle är en av mina absoluta favoriter när det gäller personlig utveckling. Han gör det enkelt, han säger åt oss att stanna med det som är, inte ägna tankar och känslor åt hur du önskar att det ska vara. Eftersom Tolle också hela tiden framhäver att vägen till personlig utveckling går via kroppen, så har han verkligen blivit en av mina favoriter. Tolle har skrivit flera böcker, den här recensionen ägnar jag åt En ny jord – ditt inre syfte. Tolle går noggrant igenom hur vårt ego fungerar, han menar också att vi har en smärtkropp, som vi göder med smärtsamma händelser och tankar och med underhållningsvåld av olika slag. ”Sensationspressen säljer inte i första hand nyheter utan negativa känslor – näring för smärtkroppen”, säger Tolle bl a.

Första steget för att bryta sig loss från smärtkroppen är att inse att man har en smärtkropp, säger Tolle. För att kunna stå emot den behöver vi vara i närvaro. Där kan vi få ett avstånd till våra känslor och iaktta och kommunicera med dem istället för att identifiera oss med dem. Tolle rekommenderar också att man ska bli medveten om sin andning för det leder bort uppmärksamheten från tankarna och skapar rymd och tomhet i strömmen av tankar.

Tolle skriver också om hur man kan öka sin medvetenhet i tre steg. Det första steget är att uppleva acceptans inför det man gör. Att göra något med motstånd är aldrig bra, skriver han. Det andra steget är att försöka uppleva glädje i allt manföretar sig. Det sista steget är entusiasm. I det steget finns en vilja att dela med sig till andra utan tanke på egen vinning. Man vet att det man gör kommer alla, även mig själv, till godo på bästa sätt.
Ja, läs gärna någon av Tolles böcker, han ställer verkligen den invanda verkligheten på huvudet!

Bok nummer två är:
Vanja Millbergs bok När föräldrar och sjukvård sviker. Boken handlar om en flicka som växer upp med föräldrar som inte själva bearbetat sina sår i livet och inte klarar av föräldrarollen. Flickan råkar ut för två olyckor, en vid 10 års ålder samt en vid 12. Dessa olyckor gör att hon får smärtor och men för livet.
Det är en beklämmande läsning om hur varken föräldrar eller sjukvård kan hjälpa henne eller ens lyssna på henne. Hon blir mycket illa behandlad av sina föräldrar och hon får själv klara av att komma hemifrån. Hon får också söka rätt på den vård som senare ska hjälpa henne till ett drägligare liv.
Boken bör få alla vuxna att tänka på ett barns utsatthet. Barn är beroende av kloka, inkännande och medkännande vuxna, särskilt om de som ska vara barnens närmaste stöd brister.
Sjukvården kan inte finna orsaker till hennes fysiska problem och bemöter henne med ofattbar
respektlöshet.
När flickan som vuxen ställer mamman till svars för misshandeln slås jag av den totala omedvetenheten. Hon förstår verkligen inte vad hon utsatt sin dotter för, därmed är det också lätt att förstå flickans totala brytning med sin familj.

Liknande inlägg:

  • Finns inga liknande inlägg.
Detta inlägg är publicerat i Allmänt. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.