Självhjälp i Norge

I Oslo, Norge finns en självhjälpsgrupp som kallar sig LinkOslo.

Deras hemsida inleds med: För att se verkligheten klarare behöver man vända sig bort från det som man har vant sig vid att kalla verkligheten. (Se även ingressen till Nyhetsbrevet.)

Link Oslo är en mötesplats för Oslos invånare. Den startade så sent som 2004, men har ändå fått igång mycket verksamhet som olika självhjälpsgrupper och samarbete med andra frivilligorganisationer som bedriver självhjälpsarbete samt med anställda inom Oslo kommun.

Det är Norsk Sjelvhjelpsforum, NSF; som driver Link Oslo. NSF är rådgivnings- och samarbetspartner för offentliga myndigheter, intresse- och frivilligorganisationer, forskning samt givetvis för helt vanliga människor! En av huvuduppgifterna är att utveckla och förmedla självhjälpsverktyg och att systematisera den erfarenhetsbaserade kunskap som finns inom självhjälpsorganisationer och annan förebyggande och hälsofrämjande verksamhet.

I Norge har man antagit en Nasjonal Plan for Selvhjelp år 2004. För 2009 finns det budgeterat 12 miljoner för enbart nationellt arbete med självhjälp.

Bland annat arbetar man aktivt med att etablera fler självhjälpshus, just nu finns det fyra Link-hus i Norge och man arbetar för att det ska bli fler. De har ett tiotal samarbetspartners för att lättare kunna få ut information om självhjälp och kunna starta fler självhjälpshus.

Dessutom ger staten bidrag till forskning kring självhjälp. Just nu pågår tre forskningsprojekt, som samtliga beräknas vara klara 2010. Projekten handlar om:

  1. Tillsammans kring självhjälp. Här kommer fokus att vara på samarbetsformer där självhjälp och psykisk hälsa är utgångspunkten. Studien täcker tre huvudområden: Kartläggning av självhjälpsverksamhet i Norge, en kvantitativ/kvalitativ analys av självhjälp vid berusningsproblematik samt självhjälp i praktiken.
  2. På vilket sätt kan självhjälpsgrupper bidra till förändring, empowerment och en positiv hälsoförståelse? Här ska man kartlägga och studera samspel och kommunikation inom självhjälpsgrupper samt göra en studie som handlar om erfarenhetsbaserad kunskap.
  3. I den sista studien ska man studera självhjälp genom att fokusera på samarbete, lärande och kunskapsutveckling på olika nivåer; individ, grupp, organisation och lokalsamhället. Tre huvudteman har formulerats: hur ser samarbetet ut när självhjälpsområdet utvecklas, självhjälp som ett lärande och bemästrande arbete samt förhållandet mellan erfarenhetsbaserad och professionellt baserad kunskap.

Vi kan inte annat än bli lite avundsjuka när vi läser att ett sjukhus i Norge tillsammans med NSF inbjuder till ”fackdag kring självhjälp”. Målgrupp är allmänheten, anställda inom sjukhuset och kommunen.
Teman för dagen är

  • satsning på självhjälp i regionen
  • varför självhjälp och självhjälpsgrupper – hur förstå självhjälp
  • självhjälpsgrupper – vad och för vem, praktiska ramar och innehåll
  • de professionellas roll i självhjälpsarbetet
  • erfarenheter från andra satsningar på självhjälp

På NSF säger man att självhjälp är självhjälpsgrupper OCH så mycket, mycket mer. Självhjälp är ett sätt att tänka på! Ja, vi kan inte annat än hålla med, självhjälpsgruppens pedagogiska verktyg Rundan är användbart i alla sammanhang.

Liknande inlägg:

  • Finns inga liknande inlägg.
Detta inlägg är publicerat i Allmänt. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.