Varmt välkommen på föreläsning om oro och stress

Varmt välkommen på en föreläsning om oro och stress

Gun Johansson, socionom och kurator, föreläser om oro och stress.

Onsdagen den 6/9 klockan 17.00 till 19.00 på Självhjälps-huset Solkatten. Samma föreläsning ges tisdagen den 10 
oktober klockan 17.00 till 19.00.
Du får även pröva på och får med dig verktyg som
motverkar oro och stress liksom mindfullnessträning.
Vill du veta mer eller anmäla dig, kontakta Självhjälps-
huset Solkatten.
Telefon: 031- 42 32 26
Mejl: solkatten@sjalvhjalp.com
Jag som håller i föreläsningen heter Gun Johansson och
arbetar sedan april månad på Självhjälpshuset Solkatten.
Hoppas vi ses den 6/9!