Event Online – Test

Du är inte ensam

Solkattens självhjälpsgrupper

Solkatten har just nu 18 tillgängliga grupper man söka om att delta i. Mer information och intresseanmälan gör du i den blåa länken nedanför respektive grupp. Vi kontaktar er när gruppen börjar bli redo för gruppstart. 

1. Jag mår inte bra fysisk eller psykiskt

Områden som ingår här är tex:  Cancerdrabbade mitt i livet, Depression, Oro/Ångest, Psykisk ohälsa etc.

Mer info & intresseanmälan

2. Anhörig eller vän till någon som inte mår bra fysiskt eller psykiskt

Områden som ingår här är tex: Anhörig till barn med ångest/depression, Anhörig till ngn med psykisk sjukdom/bipolär/ngn som inte mår bra etc. 

Mer info & intresseanmälan

3. Ensamhet & Vänskap

Områden som ingår här är tex: Att vara utan anhöriga, Ensamhet, Ensam och äldre, Ensam unga vuxna, Har ditt barn inga syskon och kanske inte heller släktingar i närheten?

Mer info & intresseanmälan

4. Jag har ett beroende

Områden som ingår här är tex: Alkohol- och drogberoende, Medberoende, samt andra beroenden tex socker, spel, sex, chopping, mat etc.

Mer info & intresseanmälan

5. Jag har anhöriga eller en vän med beroende

Områden som ingår här är tex: Anhörig till en person med alkohol- och drogberoende, Medberoende, samt andra beroenden tex socker, spel, sex, chopping, mat etc.

Mer info & intresseanmälan

6. Kärlek och relationer

Områden/grupper som ingår här är tex: Kärlek & Relationer, Kommunikation i vardagen, Skilsmässa, Medberoende, Relationer, Real Love – kärlek utan villkor.

Mer info om temat

7. Självkänsla och personlig utveckling

Områden som ingår här är tex: Att skapa mening i sitt liv 50+, Bryta mönster och finna ny väg, Självkänsla, Självkänsla dagtid, Självkänsla på djupet etc. 

Mer info & intresseanmälan

8. Existentiella frågor, meningen med livet.

Områden som ingår här är tex: Existentiella livsfrågor, Andlig bokcirkel utifrån boken ”The Secret” etc.

Mer info & intresseanmälan

9. Mansgrupp

Att vara man på 2000-talet, Mansgrupp – män som känner/vill känna mer och hantera sina känslor mer framgångsrikt etc. 

Mer info & intresseanmälan

10. Kvinnogrupp

Kvinna söker sin flock

Mer info & intresseanmälan

11. Ungdomsgrupp

Områden som ingår här är tex: Områden som ingår här är tex. oro och stress, självkänsla etc. OBS. Dessa grupper kommer ha en ansvarig vuxen med.

Mer info & intresseanmälan

12. Föräldragrupp

Områden som ingår här är tex: Att vara tonårsförälder etc. 

Mer info & intresseanmälan

13. Jag har haft en tuff uppväxt/Jag har upplevt trauman

Områden som ingår här är tex: Att ha blivit misshandlad, Uppvuxen i dysfunktionell familj, Barn med otrygg anknytning i kombination med våldsbeteende, Misshandel, Våld & manipulation i relationer etc. 

Mer info & intresseanmälan

14. Att ha förlorat en nära anhörig eller vän

Områden som ingår här är tex: Sorg, Att ha förlorat en nära anhörig etc. 

Mer info & intresseanmälan

15. Gruppen som utgår från en gemensam bok

Real Love – kärlek utan villkor (författare dr Greg Baer), Självkänsla på djupet (författare Marta Cullberg Weston)

Mer info & intresseanmälan

16. HSP/Högkänslighet

Är du högkänslig och vill träffa andra människor som också är HSP?

HSP = High Sensitive Personality (högkänslig personlighet)

Mer info & intresseanmälan

17. Arbetsrelaterade frågor

Områden som ingår här är tex: Arbetssökande, Oro eller stress, Pensionär i förtid, Återkomsten till arbetet, Mobbad på arbetsplatsen, Sjukskriven, Utmattning, Snart pensionär

Mer info & intresseanmälan

18. Utmattning/Stress/Utbrändhet

Efter önskemål från våra deltagare har vi en sista grupp som bara vänder sig till personer med utmaningar inom området utmattning/stress/utbrändhet.

Mer info & intresseanmälan