Igångsättarkursen

Annette leder igångsättarutbildningen för Maria, Sabina och Lisa och två till som inte ville vara med på bild.

Kurs för dig som vill lära dig att starta självhjälpsgrupper, 7/2-8/2 2018 klockan 09.00 – 16.00 båda dagarna. 

Du som vill bli igångsättare för Solkatten – och för dig själv. Använda dina erfarenheter som stöd för andra att finna sin egen inre kraft. Som igångsättare bidrar du med ett viktigt ideellt arbete och är med gruppen de första gångerna.

För alla som vill bli igångsättare för våra självhjälpsgrupper, ordnar vi nu en utbildning under två dagar.

En självhjälpsgrupp behöver en igångsättare för att kunna starta. Hens viktigaste uppgift är att vara en närvarande medmänniska som stöttar utan att vara en ledare för gruppen.

Igångsättaren ska också kunna förmedla  riktlinjer och förhållningssätt. Kunskap om angelägenheten står dock deltagarna själva för.

Carola Lindbom, Gun Johansson och Annette Wahlgren.

Annette Wahlgren, Carola Lindbom och Gun Johansson håller i introduktionen, som är kostnadsfri för dig som ideellt vill starta självhjälpsgrupper för Självhjälpshuset Solkatten. Vill du lära dig mer om självhjälpsarbete, men inte starta grupper på Solkatten kostar introduktionen
2 250 kr inklusive kursmaterial. Om du vill avboka och är betalande, ska avbokning ske senast en vecka före kursstart. Vid senare avbokning debiteras halva kursavgiften. Kursmaterial och fika ingår. Lunch äter vi på närbelägen restaurang. Var och en betalar för sig. Du kan också ta med dig egen mat att tillaga i vårt kök.

Deltagarantalet är begränsat och anmälan kan inte göras här.
Kontakt för anmälan:
Ring oss på 031 – 42 32 26
SMS:a till 0722 – 02 16 99
Mejla till solkatten@sjalvhjalp.com

Anmälan snarast möjligt.
Varmt välkommen!

Tänder gnistan
Det viktigaste redskapet för att få igång grupprocessen är Rundan. Metoden ger alla deltagare lika stor möjlighet att tala och lyssna i tur och ordning. Genom Rundan får deltagarna också erfara hur man kan skapa ett annorlunda samtal. Igångsättaren låter deltagarna erfara hur det är att helt utgå från sig själva för att kunna ge det bästa, både till sig själva och till gruppen som helhet.

Att vara igångsättare på Solkatten innebär också att du ingår i ett team som har träffar och kontinuerlig vidareutbildning för gemenskapen och för att hålla förhållningssättet och grundvisionen levande.

Vill du gå kursen för att arbeta med självhjälpsgrupper i annan verksamhet?
Som det första Självhjälpscentret i landet har vi  utbildat många runt om i Sverige i självhjälpsarbete. Du är också välkommen att anmäla dig till våra kurser på Solkatten, är ni flera kan vi komma till er. Ring för mer information och pris 031-42 32 26.

Information om igångsättarutbildningen och vilka frågor som tas upp
 • Vad är självhjälp och självhjälpsgrupper?
 • Är självhjälp en ny vårdform, ett komplement eller ett alternativ?
 • Skillnader mellan professionell hjälp och självhjälpsgrupper.
 • Historik med exempel från Solkatten, Danmark och Norge.
 • Sverige på självhjälpskartan: föreningslivet och den urgamla självhjälpstanken.
Varför vill du bli igångsättare av självhjälpsgrupper/starta självhjälpsprojekt?
 • Vem kan starta självhjälpsgrupper?
 • Varför vill jag/vi starta självhjälpsgrupper?
 • Yrkesrollen som stötesten och tillgång. Vad man bör fråga sig innan man sätter igång.
Självhjälpsgrupper
 • Exempel på teman för grupper
 • Praktiska saker kring tid, plats, mötesregler och tystnadslöfte.
 • Erfarenheter och exempel från självhjälpsgrupperna.
Att vara igångsättare
 • Igångsättarens roll och uppgifter
 • Rundan som arbetsmetod
 • När kan igångsättaren lämna gruppen?
 • Vad gör man om det uppstår problem i gruppen?
 • Om gruppen upplöses
 Hur självhjälpsgruppen fungerar
 • Gruppens ämne, sammansättning, storlek, deltagarnas kön, ålder och sociala bakgrund.
 • Gruppens utveckling i olika faser.
 • Vad får man i en självhjälpsgrupp och vad fåran inte?
 • När vi startar självhjälpsverksamhet*
 • Till vilka vänder vi oss och hur når vi ut?
 • Att tala om att man finns (annonser, trycksaker, informationsmöten)
 • Hur människor hamnar i rätt grupper
 • Förhållandet till yrkesfolk, att hitta samarbetsformer
 • Att vara medveten om skillnaden mellan den offentliga och den frivilliga världen
*i förekommande fall
 

Introduktionen sker i våra lokaler på Majorsgatan 8, en tvärgata till Linnégatan. Spårvagnshållplats: Olivedalsgatan (spårvagn 1,2 och 6), eller buss till Linnéplatsen.

 

Carola Lindbom, Gun Johansson och Annette Wahlgren.

Annette Wahlgren, Carola Lindbom och Gun Johansson håller i introduktionen, som är kostnadsfri för dig som ideellt vill starta självhjälpsgrupper för Självhjälpshuset Solkatten. Vill du lära dig mer om självhjälpsarbete, men inte starta grupper på Solkatten kostar introduktionen 2 250 kr inklusive kursmaterial. Om du vill avboka och är betalande, ska avbokning ske senast en vecka före kursstart. Vid senare avbokning debiteras halva kursavgiften. Kursmaterial och fika ingår. Lunch äter vi på närbelägen restaurang. Var och en betalar för sig.

Deltagarantalet är begränsat och anmälan kan inte göras här.
Kontakt för anmälan:
Ring oss på 031 – 42 32 26
SMS:a till 0722 – 02 16 99
Mejla till solkatten@sjalvhjalp.com

Anmälan snarast möjligt.
Varmt välkommen!