Nästan klara gruppteman

Dessa teman är på gång att starta, men behöver fler deltagare för att komma igång! På Solkatten gäller samma regler för alla grupper: inget startdatum förrän anmälningslistan är full.

  • Oro och ångest DAGTIDSGRUPP
  • Skilsmässa
  • Att vara medberoende
  • Att leva med ätstörning/matmissbruk

Vill du börja i någon av dessa eller annan grupp? Ring 031-42 32 26