Övergripande ämnesområden

En självhjälpsgrupp bildas alltid utifrån en gemensam angelägenhet. Under dessa ämnesområden ryms olika teman. Ring oss alltid för anmälan. Då finner vi gemensamt det som är ditt ämne.

 • Anhöriggrupper
 • Arbetsrelaterade grupper
 • Ensamhet, utanförskap, diskriminering
 • Föräldraskap
 • Inre oro
 • Missbruk, destruktiva mönster
 • Misshandel, våld, manipulation
 • Personlig utveckling
 • Relationer
 • Samtal kring böcker och annat
 • Sjukdomar, kroppsliga besvär
 • Sorg
 • Uppväxtvillkor
 • Utbrändhet, stress, återkomst