Om Solkatten

Självhjälpshuset Solkatten har som första självhjälpshuset i landet startat grupper sedan 1996. Vi är en ideell förening som stöttas av Göteborgs kommun men hjälper också till mot betalning i andra kommuner med utbildning inom självhjälpsverksamhet.

Solkatten organiserar självhjälpsgrupper och håller kurser för igångsättare. Vi arbetar för att sprida information om självhjälp, samarbetar med professionella och ideella krafter samt samlar kunskap och erfarenhet om självhjälpsarbete i Sverige och andra länder.

Vi utvecklar utbildningsmaterial och håller kurser både för igångsättare på Solkatten samt för andra som vill starta egen självhjälpsverksamhet. Solkatten åtar sig även uppdragsutbildningar.

Vi håller också föredrag samt tar emot studiebesök från allmänhet, föreningar, offentlighet,  företag samt universitet och andra kursverksamheter.

Se även Övrig verksamhet på Solkatten

 • Kommande evenemang

  1. Öppen självhjälpsgrupp om ”Att gå i mansgrupp!”

   november 14 kl. 18:00 - november 27 kl. 20:30
  2. Öppen självhjälpsgrupp – Tema: Kärlek och Rädsla

   november 29 kl. 17:30 - 20:30
  3. Öppen självhjälpsgrupp – Tema: Kärlek och Rädsla

   december 4 kl. 18:00 - 20:30
  4. Öppen självhjälpsgrupp – tema: Självkänsla

   december 19 kl. 17:30 - 20:00