Vår vision

Vi vill vara en mötesplats som ger möjlighet för människor att växa på egna villkor.

Vi vill ge möjlighet för människor att i process med andra bli bärare av en varaktig kraft och förmåga till förändring i sitt eget liv.

Vi vill genom vår verksamhet öka möjligheten för individer och grupper att tillgodogöra sig kunskap baserad på egna erfarenheter.

Vi vill återupprätta det mänskliga värdet i samhället och fungera som en maktfri zon.

Vi vill att du ska…………

 • upptäcka glädjen och nyttan med att arbeta med dig själv i en självhjälpsgrupp.
 • växa i din egen takt i gemenskap med andra.
 • upptäcka att du har alla svar inom dig och att du med enkla medel kan hämta hem dig själv.
 • se att ingen annan vet mer än dig om dig, det går inte att utbilda sig till att förstå en annan människa.
 • att du ska upptäcka att veta och vara/göra inte är samma sak.
 • att du blir regissör i ditt eget liv.

   

  • Kommande evenemang

   1. Självkänsla & Personlig utveckling på nätet

    oktober 22 kl. 17:30 - 19:30
   2. Självhjälpsgrupp på nätet Tema: Utmattning

    oktober 23 kl. 13:00 - 15:00
   3. Ungdomsgrupp (18-25 år) på nätet. Tema: Ångest

    oktober 23 kl. 18:00 - 20:00
   4. Ungdomsgrupp (15-25 år)

    oktober 24 kl. 18:00 - 20:00
   5. Öppen självhjälpsgrupp, tema: Kärlek och rädlsa

    oktober 24 kl. 18:00 - 20:30