Övrig verksamhet på Solkatten

Det gemensamma för dessa verksamheter är tron på den egna kraften till förändring, att dina erfarenheter är precis vad du behöver för att komma vidare i livet på bästa möjliga sätt. Den självstärkande tanken är drivkraften i alla dessa metoder.

Utbildning till Diplomerad Samtalspedagog
www.realinsight.se

Anhörigföreningen – föreningen för anhöriga till alkohol- och drogberoende.
Det finns möjlighet till råd och stödsamtal eller/och att delta i ett anhörigprogram. Läs mer på: www.anhorigforening.se

Boka tid för samtal med en Samtalspedagog
Kontakta Solkatten för mer information.

Ovanstående tjänster är ej kostnadsfria, till skillnad från våra självhjälpsgrupper.