Fokusering

Vad är fokusering?

Som Sveriges första certifierade fokuseringslärare får jag ofta frågan vad fokusering är, vad är det jag lär ut egentligen? Mitt svar brukar bli: ”Jag lär ut hur du lyssnar till dig själv genom en speciell form av inåtriktad kroppslig uppmärksamhet, som ger ditt liv en helt ny kvalitet.”
Läs gärna mer: Att hinna med sig själv

Vill du prova på fokusering erbjuder jag de första två tillfällena till priset av en (=500 kr). Efter det kan du, om du vill, fortsätta i enskild undervisning eller gå en kurs i grupp. Under hösten 2009 kommer utbudet av kurser att öka. Förutom Fokusering Nivå 1 och 2 kommer jag också att ha kurserna Låt Din Kropp Tolka Dina Drömmar samt Släpp Din Handlingsförlamning! Båda dessa områden är fantastiska vägar för att upptäcka rika inre källor. Att lyssna på och sedan uppleva hur t ex en inre kritiker blir en omtänksam vän är en transformerande upplevelse. Naturligtvis kommer jag också att fortsätta med succékursen Fokusering för Kvinnor – Kurs i Självacceptans! Tider och mer information om samtliga kurser kommer under sommaren 2009. Se mer på min hemsida: Kurser 2009

Fokusering kan hjälpa oss på många sätt i våra liv, till exempel med att bearbeta personliga problem, arbeta med kreativa projekt, få bättre relationer, lära oss att lyssna på oss själva och andra, öka vår empati, bearbeta blockeringar, arbeta med känslor av överväldigande, arbeta med kroppsligt relaterade problem samt minska stress och risk för utbrändhet. Det finns nästan inga gränser för vad fokusering kan hjälpa oss med.

Vid regelbunden träning blir fokusering så småningom en del av din vardag och du märker det tydligt när du slutar reagera reflexartat i olika känslomässiga situationer. Fokusering ökar din förmåga till eftertanke! Läs gärna mer på min hemsida under rubriken Fokusering

Om du vill veta mer om hur skaparen av fokuseringsprocessen, Eugene Gendlin, har utvecklat sin teori och filosofi kring kroppen och hur det är möjligt att nå kontakt med den, läs vidare under Kroppen.

Låt 2009 bli början på ett nytt liv tillsammans med din kropp! Kroppen följer dig genom livet; lär dig att lyssna till den och din vardag blir både enklare och intressantare. Själen är i kroppen!
Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar! Jag kommer gärna till din förening eller arbetsplats och berättar mer om fokuseringens alla möjligheter, helt kostnadsfritt!!

Barbro Holmström
certifierad Fokuseringslärare och
dipl. Samtalspedagog
0734-47 32 51
barbro@fokusering.se
www.fokusering.se