SVERIGES FÖRSTA OCH STÖRSTA SJÄLVHJÄLPSHUS

Självhjälphuset Solkatten

Träffa andra människor i en självhjälpsgrupp i våra lokaler i Göteborg eller Online över hela Sverige

Aktuella gruppstarter

Gå in och anmäl dig till någon av de grupper som startar nu.

Gruppstarter
Intresseanmälan

Gå in och anmäl ditt intresse till det tema som du är intresserad av. Du kan även önska ett eget tema.

Intresseanmälan
Nyhetsbrev

Vill du veta vad som händer på Självhjälpshuset Solkatten? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som kommer ut 1 gång i månaden.

Prenumerera
Igångsättare

En självhjälpsgrupp behöver en igångsättare för att kunna starta. Hens viktigaste uppgift är att vara en närvarande medmänniska som stöttar utan att vara en ledare för gruppen.

Bli igångsättare
VÅR MÄNNISKOSYN

* Vi utgår från en pedagogisk människosyn som handlar om att vi lär av livet. – för livet.

* Vi betraktar alla människor som kompetenta och ansvarsfulla

* Vår verksamhet grundas på de tre ledorden: frivillighet, likvärdighet och ömsesidighet. De ledorden gäller för alla människor som Solkatten kommer i kontakt med och för alla som går i grupper i Solkattens lokaler.

* Vi ser på mänsklig kris som något vi alla upplever i våra liv.

* Vi sätter inte etiketter eller gör några försök att diagnostisera kriser. För oss är kriser inte ett fast tillstånd utan ett tecken på att man är i process på väg mot läkning.

VÅR VISION

* Vi vill vara en mötesplats där människor ges möjlighet att hämta kraft och växa på egna villkor.

* Vi vill ge människor möjlighet att i process med andra bli bärare av en varaktig kraft och känna förmåga att skapa förändring i sitt eget liv.

* Vi vill ge människor tillgång till självhjälp i grupper för att på så sätt göra det möjligt för människor att nå sin fulla potential.

”Mitt i svårigheterna finns möjligheterna.” Albert Einstein

VI VILL ATT DU SKA

* Bli sedd och lyssnad på för den unika människa du är

* Upptäcka glädjen och nyttan att göra din inre resa i självhjälpsgrupp


* Upptäcka att du har alla svar inom dig och att du är experten i ditt liv


* Känna trygghet i att skapa de förändringar i ditt liv som är rätt för dig


* Växa i din egen takt i gemenskap med andra


* Känna att du är regissör i ditt eget liv