Välkommen till Solkatten 

Självhjälphuset Solkatten har bedrivit självhjälpsgrupper sedan 1996.

Självhjälphuset Solkatten

Självhjälpshuset Solkatten är Sveriges första och största självhjälpshus

Självhjälpshuset Solkatten är en mötesplats för människor som söker personlig utveckling genom angelägna samtal i självhjälpsgrupper. Vår verksamhet vilar på erfarenhetsbaserad kunskap som vi kontinuerligt förvärvat sedan starten 1996.

I våra grupper får människor möjlighet att växa på sina egna villkor genom att ge plats för ord som kommer inifrån. Det betyder att våra självhjälpsgrupper ger utrymme för förändring i den takt som individen själv väljer, ett steg i taget.
Vi är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Öppen för alla.

Mer om Solkatten

VÅR MÄNNISKOSYN

* Vi utgår från en pedagogisk människosyn som handlar om att vi lär av livet.
* Vi betraktar alla människor som livsdugliga och ansvarsfulla oavsett vilka andra omdömen de möter i samhället i övrigt.
* Vi har valt 3 ord: frivillighet, likvärdighet och ömsesidighet som grund för vår verksamhet. Den grunden gäller alla som vi kommer i kontakt med och alla som går i grupper i våra lokaler.
* Vi ser på mänsklig kris som något vi alla upplever i våra liv.
* Vi på Solkatten sätter inte några etiketter eller gör några försök att diagnostisera kriser. För oss är de inte ett fast tillstånd utan ett tecken på att man är i process på väg mot läkning.
”Mitt i svårigheterna finns möjligheterna.”
-Albert Einstein

VÅR VISION

* Vi vill vara en mötesplats som ger möjlighet för människor att växa på egna villkor.
* Vi vill ge möjlighet för människor att i process med andra bli bärare av en varaktig kraft och förmåga till förändring i sitt eget liv.
* Vi vill genom vår verksamhet öka möjligheten för individer och grupper att tillgodogöra sig kunskap baserad på egna erfarenheter.
* Vi villåterupprätta det mänskliga värdet i samhället och fungera som en maktfri zon.

Vi vill att du ska:

* Upptäcka glädjen och nyttan med att arbeta med dig själv i en självhjälpsgrupp.
* Växa i din egen takt i gemenskap med andra.
* Upptäcka att du har alla svar inom dig och att du med enkla medel kan hämta hem dig själv.
* Se att ingen annan vet mer än dig om dig, det går inte att utbilda sig till att förstå en annan människa.
* Att du ska upptäcka att veta och vara/göra inte är samma sak.
* att du blir regissör i ditt eget liv.
Du hittar mer om vad självhjälp är under fliken ”Vad är självhjälp” där kan du även läsa om vad några av våra deltagare tycker.

Vad är självhjälp?

Anmäl dig till en grupp idag! Tar bara någon minut.