Frukostträff ungdomsgrupp

Du är inte ensam

Frukostträff ungdomsgrupp

Äldre ungdomar som är intresserade att starta en självhjälpsgrupp för att träffas på dagtid eller kvällstid. Vi träffas över en frukost för att planera hur vi tillsammans vill skapa innehållet i ungdomsgruppen. Ida Fagerberg finns med och även andra vuxna från Solkattens verksamhet.

Självhjälpsgruppens innehåll:

Vi använder oss av ”rundan”, för att dela det som finns inom oss. Rundan är en metod för att kunna mötas från hjärtat, där alla får prata till punkt utan att avbryta varandra. Vi delar på samtalsutrymme och tränar att tala i jag-form.

Kostnad:

Helt kostnadsfritt och du kan även välja att vara anonym.

Liknande inlägg:

  • Finns inga liknande inlägg.