Inspirationskväll mansgrupp

Du är inte ensam

Inspirationskväll mansgrupp

Är du beredd att vara den man du är ämnad för att vara?

Har du ibland känt att du skulle kunna leva i mer kontakt med livet, i mer kärlek och i större medvetenhet än vad du gör idag?

Vi har alla en djupare livsuppgift, ett djupare syfte med våra liv, som, om vi lever utifrån det, gör att vi kan dö tillfredsställda i varje stund, inte för att vi nödvändigtvis skulle önska det, men för att vi vet att vi i varje ögonblick har gett vad vi har kunnat och att vi inte har hållit något tillbaka.

För att guida oss på vår väg och kunna leva i kontakt med vårt djupare syfte har vi en inre kompass inom oss som talar om för oss vad som är vårt hjärtas innersta längtan. Oftast kommer vår inre guidning i form av olika signaler, ibland tydliga och ibland mer subtila. Trots detta kan vi vara dåliga på att lyssna till vår inre röst och istället handla i andra riktningar. Det gör att vi kan känna känslor av vilsenhet, ensamhet och separation, och även när vi vet vad vi skulle behöva göra kan vi skjuta det framför oss. Detta för att vi ofta intalar oss att det kommer att komma ett bättre tillfälle att ta tag i det vi behöver göra i framtiden. Speciellt tydligt är detta vid de tillfällen då vi styrs av våra rädslor och invanda mönster.

Det är också svårt att bryta sina mönster och möta sina rädslor på egen hand. Inte minst eftersom när vi inte är i kontakt så inser vi själva många gånger inte att det är så. Härav behöver vi få ärliga speglingar av varandra. Vi behöver få stöd och support att följa det vi innerst inne vill och är ämnade för. Vi behöver få bli lyssnade på och respekterade. Vi behöver få bli utmanade när vi behöver det och vi behöver få autentisk och kärleksfull feedback. Allt i en miljö där vi verkligen känner oss trygga och vågar vara dem vi är. Det är det här som denna mansgrupp kommer att ha som syfte att skapa. Det är också genom denna miljö som vi kan hjälpa varandra och oss själva att bli de män som vi är ämnade att vara!

Känner du att du blir nyfiken på att vara med i en sådan här grupp? En grupp där vi skalar av våra masker och möter oss själva och varandra på ett djupare plan i syfte att leva mer levande liv, i mer kärlek och i ökad medvetenhet? Är du beredd att göra ett verkligt commitment och bidra med att visa dig själv, utifrån din essens, och dela dina djupaste tankar och känslor? Inte bara för dig utan för andras utveckling? I så fall är du varmt välkommen till en inspirationskväll där jag kommer att berätta mer om mina tankar med den här mansgruppen och hur den kommer att läggas upp.

Inspirationskvällen är så när som kostnadsfri (du betalar 10 kr till solkattens verksamhet för att vi nyttjar deras lokaler och då ingår även te/kaffe för den som vill).

Liknande inlägg:

  • Finns inga liknande inlägg.