Kärlek & Relationer

Du är inte ensam

6. Kärlek och Relationer

Områden/grupper som ingår här är tex: Kärlek & Relationer, Kommunikation i vardagen, Skilsmässa, Medberoende, Relationer, Real Love – kärlek utan villkor.

Kärlek med sina olika uttryck är det som för oss samman, får relationer att bli närande, positiva och som gör oss glada, lyckliga. Vi ger och tar emot kärlek hela tiden i alla närande relationer. Att kärleken får finnas och frodas på olika sätt är speciellt viktigt och utmanade i nära relationer och i intima relationer, i parrelationer. Att dessutom ge eller ta emot villkorslös kärlek i en relation är en speciell och stor utmaning.

Men ibland kan det vara svårt att kommunicera vår kärlek. Vi kan känna motstånd av olika slag. Något gör att vi får svårt att formulera oss, uttrycka var vi är eller fortsätta att visa vår kärlek. Negativa känslor eller reaktioner kommer in och kan t.o.m. ta över och dominera relationen. Den kan bli rent otrevlig och tärande.

(Rädsla tar över, t.ex. rädsla för att uttrycka var vi är känslomässigt, för att bli avvisad, obekräftad, negativt bekräftad, för att sätta en gräns eller har en avvikande åsikt. Eller rädsla för att såra den andre, vara ”besvärlig”. Eller så tar ilska tar över. Vi blir irriterade, arga över något och kan inte ta ansvar för det på ett bra sätt. Eller vi kanske blir ledsna, sårade, illa berörda och förmår inte ta hand om det. Det kan vara så mycket!)

Kärleken kan bli osynlig eller försvinna ur relationen och vi fastnar i olika negativa mönster eller känslouttryck. I värsta fall kan relationen bli destruktiv och vi hamnar i förakt eller respektlöshet. Och det kan slutar där. Långt från vad vi vill eller innerst inne önskar! Och någonstans finns kärleken kvar! Som vi fortsatt vill ge, få uppleva eller känna. I alla våra relationer!