Bakgrunden till ”Solkatten på nätet”

Möten i hjärtat med plats för hela dig

2017 anställdes Annette Wahlgren på Självhjälpshuset Solkatten då Agneta Lyrhagen gick i pension. Antalet besökare i Solkattens verksamhet har sedan dess ökat med hela 84% och verksamheten frodas. Med Annettes anställning kom bl.a. iden om att kunna genomföra självhjälpsgrupper via nätet för att kunna nå ännu fler människor som har behov av hjälp till självhjälp, precis som Solkattens verksamhet bidragit med sedan 1996, fast då o Solkattens lokaler. Annettes arbetstid på Solkatten har inte räckt till för att förverkliga iden om ett Solkatten på nätet, men då änder andra saker parallellt och faktiskt också på Solkatten.

I en av Solkattens befintliga självhjälpsgrupper, en grupp av personer med utmattningssyndrom, träffades Jennifer och Alexander våren 2016. Gruppen de ingick i träffades varje vecka och dessa tillfällen kom att bli mycket värdefulla på många plan. Att till exempel få känna att man inte är ensam, särskilt då man ställs inför utmaningar i livet är (och var) av stor vikt. I gruppen kände de båda att de kunde möta andra som faktiskt förstod vad de gick igenom, att de blev sedda och lyssnade å, att de på olika sätt fick stod i utmaningar, erfarenheter och funderingar. De här timmarna tillsammans kom helt enkelt att bli mycket betydelsefulla för hela gruppens ”vändning” och rehabilitering.
Detta ledde i sin tur till att Jennifer och Alexander blev inspirerade att dela med sig av sin ”resa” och vad självhjälpsgrupper och det formatet betytt för dem. För att kunna göra det bestämde sid de båda för att starta en podcast med namnet ”Rakt in i väggen” i september 2016.

”Vi tyckte själva att det gav oss mycket att lyssna på varandra och hoppades kunna hjälpa andra att gemenskap, mindre ensamhet och känna att det är okej och viktigt att prata om hur man mår.”

Jennifer och Alexander blev som sagt väldigt inspirerade av Solkattens delnings-form ”Rundan” och bestämde sig för att själva börja använda det sättet att dela i sina avsnitt efter i podcasten ”Rakt in i väggen”. De upplevde att detta sätt att dela med sig av, var enkelt men samtidigt väldigt kraftfull, som också hjälpte dem till att kunna börja lyssna mer på hjärtat snarare än hjärnan. Deras delnings-avsnitt varvades med bland annat samtal och intervjuer med andra som på något sätt har erfarenhet av utmattning; kända och ”okända” samt människor som arbetar inom området. Podden växer hela tiden och har nu lyssnare i flera länder. Efter Sverige, är Norge det land som podcasten har flest lyssnare i. Det finns även ett mindre antal lyssningar till podcasten utspritt över ungefär 30 andra länder, framförallt Norden och Europa, men även i länder utanför denna kontinent. I juni månad 2018 hade podcasten ”Rakt in i väggen” ungefär 7000 lyssningar (7072). Det här tycker vi på Solkatten och i projektgruppen visar tydligt att behovet av att prata om hur vi mår och att lyssna på andra i samma situation är viktig.

Utifrån gruppen på Solkatten samt genom arbetet med podcasten väcktes så småningom en önskan och en ide om ytterligare sätt att nå andra i samma eller liknande situation och en tanke om ytterligare sätt att nå andra i samma eller liknande situation och en tanke om någon form av nätbaserad självhjälp tog form. Jennifer och Alexander tog med sig sina tankar och idéer till Annette på Solkatten och då stod det klart att man hade samma ide, ett ”tankefrö” även på Solkatten som bara låg och väntade på att få sätta i ”jorden”. Eftersom att drivkraften, inspirationen och motivationen var/är gemensam så började man genast prata om att hitta vägar att starta upp ett gemensamt projekt.