Självhjälpshuset Solkatten

Du är inte ensam

Välkommen till Självhjälpshuset Solkatten!

Självhjälpshuset Solkatten är en mötesplats för människor som söker personlig utveckling genom angelägna samtal i självhjälpsgrupper. Vår verksamhet vilar på erfarenhetsbaserad kunskap som vi kontinuerligt förvärvat sedan starten 1996.

I våra grupper får människor möjlighet att växa på sina egna villkor genom att ge plats för ord som kommer inifrån. Det betyder att våra självhjälpsgrupper ger utrymme för förändring i den takt som individen själv väljer, ett steg i taget.

Vi är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Öppen för alla.

Självhjälpshuset Solkatten är Sveriges första och största självhjälpshus.

Vår människosyn

 • Vi utgår från en pedagogisk människosyn som handlar om att vi lär av livet.
 • Vi betraktar alla människor som livsdugliga och ansvarsfulla oavsett vilka andra omdömen de möter i samhället i övrigt.
 • Vi har valt 3 ord: frivillighet, likvärdighet och ömsesidighet som grund för vår verksamhet. Den grunden gäller alla som vi kommer i kontakt med och alla som går i grupper i våra lokaler.
 • Vi ser på mänsklig kris som något vi alla upplever i våra liv.
 • Vi på Solkatten sätter inte några etiketter eller gör några försök att diagnostisera kriser. För oss är de inte ett fast tillstånd utan ett tecken på att man är i process på väg mot läkning.

”Mitt i svårigheterna finns möjligheterna.”
-Albert Einstein

Vår vision

 • Vi vill vara en mötesplats som ger möjlighet för människor att växa på egna villkor.
 • Vi vill ge möjlighet för människor att i process med andra bli bärare av en varaktig kraft och förmåga till förändring i sitt eget liv.
 • Vi vill genom vår verksamhet öka möjligheten för individer och grupper att tillgodogöra sig kunskap baserad på egna erfarenheter.
 • Vi villåterupprätta det mänskliga värdet i samhället och fungera som en maktfri zon.

Vi vill att du ska:

 • upptäcka glädjen och nyttan med att arbeta med dig själv i en självhjälpsgrupp.
 • växa i din egen takt i gemenskap med andra.
 • upptäcka att du har alla svar inom dig och att du med enkla medel kan hämta hem dig själv.
 • se att ingen annan vet mer än dig om dig, det går inte att utbilda sig till att förstå en annan människa.
 • att du ska upptäcka att veta och vara/göra inte är samma sak.
 • att du blir regissör i ditt eget liv.

Du hittar mer om vad självhjälp är under fliken ”Vad är självhjälp” där kan du även läsa om vad några av våra deltagare tycker.