Igångsättaren

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Några av Solkattens igångsättare får utbildning på Nääs Fabriker av de verksamhetsansvariga.

Vill du arbeta ideellt som igångsättare på Solkatten?

Du som vill bli igångsättare för Solkatten – och för dig själv. Använda dina erfarenheter som stöd för andra att finna sin egen inre kraft. Som igångsättare bidrar du med ett viktigt ideellt arbete och är med gruppen de första gångerna.

En självhjälpsgrupp behöver en igångsättare för att kunna starta. Hans/hennes viktigaste uppgift är att vara en närvarande medmänniska som stöttar utan att vara en ledare för gruppen.

Igångsättaren ska också kunna förmedla  riktlinjer och förhållningssätt. Kunskap om angelägenheten står dock deltagarna själva för.

 

Tänder gnistan

Det viktigaste redskapet för att få igång grupprocessen är Rundan. Metoden ger alla deltagare lika stor möjlighet att tala och lyssna i tur och ordning. Genom Rundan får deltagarna också erfara hur man kan skapa ett annorlunda samtal. Igångsättaren låter deltagarna erfara hur det är att helt utgå från sig själva för att kunna ge det bästa, både till sig själva och till gruppen som helhet.

Att vara igångsättare på Solkatten innebär också att du ingår i ett team som har träffar och kontinuerlig vidareutbildning för gemenskapen och för att hålla förhållningssättet och grundvisionen levande.

Vill du gå kursen för att arbeta med självhjälpsgrupper i annan verksamhet?

Vi har utbildat många runt om i Sverige i självhjälpsarbete. Du är också välkommen att anmäla dig till våra kurser på Solkatten, är ni flera kan vi komma till er.

Ring  på telefon 031-42 32 26 för mer information.