Möt Gunnar Hellström

Möten i hjärtat med plats för hela dig

En av flera som arbetar ideellt på Solkatten med att stödja våra självhjälpsgrupper är Gunnar Hellström.

Som att komma hem!

– Jag vill visa medmänsklighet utanför skattsedeln, säger Gunnar Hellström.

Att engagera sig i självhjälpsgrupper är hans sätt att reagera på den kyla som breder ut sig i samhället. Han menar att frivilliga insatser behövs ännu mer när likgiltigheten ökar och socialtjänsten inte räcker till. I en självhjälpsgrupp kan han göra en insats.

Arbetet som igångsättare handlar om att få igång möten mellan människor. Att presentera Rundan är viktigt. Med det pedagogiska verktyget lär sig deltagarna att prata fritt, men också att lyssna på varandra.

– Gruppkänsla är en särskild närvaro, en uppmärksamhet som märks på att deltagarna kommer tillbaka nästa gång, säger han.

När han märker att arbetet flyter i gruppen kan han dra sig ur. Då har en speciell känsla infunnit sig, där deltagarna är trygga med varandra.

– Det ska kännas som att komma hem, säger Gunnar Hellström, en av Solkattens igångsättare.