Igångsättarkursen

Du är inte ensam

Igångsättarkursen – för dig som vill lära dig att starta självhjälpsgrupper En självhjälpsgrupp behöver en igångsättare för att kunna starta. Hens viktigaste uppgift är att vara en närvarande medmänniska som stöttar utan att vara en ledare för gruppen. Igångsättaren ska också kunna förmedla riktlinjer och förhållningssätt. Kunskap om angelägenheten står dock deltagarna själva för. Som igångsättare är du med gruppen de 3 första gångerna.

Under igångsättarkursen får du bland annat:

  • Verktyg för att utveckla dina inre ledarskapsförmågor.
  • Kunskap om att starta upp och leda självhjälpsgrupper.
  • Utbildning i, samt prova på, samtalsmetoden ”Rundan”.
”Rundan” är det viktigaste redskapet för att få igång grupprocessen. Metoden ger alla deltagare lika stor möjlighet att tala och lyssna i tur och ordning. Genom ”Rundan” får deltagarna också erfara hur man kan skapa ett annorlunda samtal. Igångsättaren låter deltagarna erfara hur det är att helt utgå från sig själva för att kunna ge det bästa, både till sig själva och till gruppen som helhet. Igångsättarkursen är under 2 dagar. Att vara igångsättare på Solkatten innebär också att du ingår i ett team som har träffar och kontinuerlig vidareutbildning för gemenskapen och för att hålla förhållningssättet och grundvisionen levande.

Kostnad

För dig som vill bli igångsättare på Solkatten

Då är utbildningen helt kostnadsfri. Det som krävs är att du vid minst ett tillfälle under det kommande året startar upp en självhjälpsgrupp (3 träffar) eller att du vid minst 3 tillfällen håller i en Öppen Självhjälpsgrupp. Om du ångrar dig efter att du gått igångsättarkursen och inte längre vill starta upp någon grupp på Solkatten är kursavgiften 3 000 kr som går bra att betala i efterhand. Kursmaterial och fika ingår. Lunch äter vi på närbelägen restaurang. Var och en betalar för sig. Du kan också ta med dig egen mat att tillaga i vårt kök.

För dig om vill gå igångsättarkursen, men inte vill bli igångsättare på Solkatten

Då kostar utbildningen 3 000 kr inkl. kursmaterial. Som det första Självhjälpscentret i landet har vi utbildat många runt om i Sverige i självhjälpsarbete. Är ni flera kan vi även komma till er och hålla utbildningen. Om du vill avboka och är betalande, ska avbokning ske senast en vecka före kursstart. Vid senare avbokning debiteras halva kursavgiften.

Kontakt för anmälan:

Tfn: 031-42 32 26 SMS: 0722-02 16 99 Mail: solkatten@sjalvhjalp.com Meddela oss ditt namn, vad du anmäler dig till, ditt telefonnr och din e-mail. Inbetalning: via bankgiro: 5065-2452 eller swish: 123 339 98 62 Tänk på att tydligt meddela vem som betalar och för vad. Om du önskar få en faktura på kursavgiften skickar du ett mail till: solkatten@sjalvhjalp.com och ber om det. Kom då ihåg att meddela oss; ditt namn, namnet på eventuell organisation eller företag, organisationsnummer och faktureringsadress.
Annette Wahlgren håller i introduktionen.