Jag mår inte bra fysiskt eller psykiskt

Du är inte ensam

Självhjälpsgruppen: Jag mår inte bra fysiskt eller psykiskt

Områden som ingår här är tex: Cancerdrabbade mitt i livet, Depression, Oro/Ångest, Psykisk ohälsa, Självskadebeteende, Skam, Småbarnsföräldrar med psykisk ohälsa, Smärta, Social fobi, Stress, Utmattning, Är du förälder till ett barn (kan vara både vuxen och yngre) med en inflammatorisk sjukdom (t.ex. Crohns sjukdom)?, Är du mellan 20-30 år och som har råkat ut för en stroke eller något annat som har gjort att livet har förändrats?, Ätstörningar, 27-40 år och sjukskriven etc.