Lokalbokning

Du är inte ensam

Priser vid uthyrning av Solkattens lokaler samt Igångsättarutbildningen

(uppdaterad 190401)

För att boka lokal maila till: lokalbokning@sjalvhjalp.com
Ange namn, telefonnummer, mail-adress. Skriv också vad ni kommer att använda lokalen till och hur många ni kommer att vara, samt även vilken/a dag/dagar och tid ni önskar.

Solkatten har två olika prissättningar: 

  • ett för externa som hyr lokal
  • ett lägre pris för interna sk aktiva igångsättare och andra som arbetar ideellt för Självhjälpshuset Solkatten

Då aktiva igångsättare och styrelseledamöter arbetar ideellt vill vi kunna erbjuda våra lokaler till ett mer förmånligt pris som tack för deras hjälp. Med aktiva igångsättare menar vi dem som antingen startar upp minst en självhjälpsgrupp (3 tillfällen), håller i tre öppna grupper under det senaste året eller gö någon annan likvärdig ideell insats för verksamheten.

Priser för externa/rum

100 kr /timme
400 kr för en halvdag (3-4 tim)
600 kr heldag (8-17)
1000 kr helg (2 dagar)
1950 kr hela Solkatten/heldag

Priser för interna/rum

Tar de betalt för sina event får de betala 100 kr per tillfälle.
Tar de inte betalt får de låna lokal helt kostnadsfritt.

Igångsättarkurs på Solkatten 

3000 kr/pers för dem som inte ska arbeta ideellt som igångsättare i Solkattens verksamhet.

Kostnadsfritt om för dem som vill bli/blir aktiva igångsättare på Solkatten vilket innebär att en håller i minst tre tillfällen/år, alltså startar minst en självhjälpsgrupp (3 tillfällen) eller har tre sk öppna självhjälpsgrupper.

För dem som gått kursen kostnadsfritt och sedan ångrar sig och inte längre vill starta upp självhjälpsgrupper för Solkatten, så faktureras de kursavgiften på 3000 kr i efterskott.

Igångsättarkurs på annan ort

9500 kr per utbildare frånn Solkatten samt 400 kr per pers med 5-10 deltagare + resa, ev logi och traktamente.

9500 kr per utbildare från Solkatten samt 400 kr per person med 11-20 deltagare (behövs två utbildare) + resa, ev logi och traktamente.