Nyhetsbrev dec 2008

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Hej prenumerant!
God Jul och Gott Nytt År!
Vi tackar alla gruppdeltagare, igångsättare samt alla andra som vi mött genom Solkattens olika verksamheter under det gångna året. Som vanligt har det varit ett givande år med många spännande och intressanta möten!
År 2009 kommer Solkatten bland annat att ägna åt en utökad marknadsföring. Första steget riktar vi mot dig som läser det här nyhetsbrevet: Bli medlem i Solkatten! För endast 100 kr blir du medlem och stöder på så vis vår viktiga verksamhet! Vårt plusgironummer är 49 60 36-5, glöm inte skriva namn och e-postadress!
I det här nyhetsbrevet kan du läsa om en temadag som Solkatten deltog i den 2 oktober. Temat var Om stöd till barn och familjer som drabbats av sorg … en dag om att leva vidare när det värsta har hänt. Efter tsunamikatastrofen 26 december 2004 bildades en samverkansgrupp i mars 2005 i Göteborg och det var den gruppen som anordnade temadagen. Syftet med dagen var att ta vara på de erfarenheter som gjordes i detta arbete och sprida det vidare. Oavsett om man förlorar en nära anhörig i en större katastrof eller i en enskild olycka är förlusten alltid lika stor.
Det var föreläsare från många olika föreningar, som alla arbetar med att stödja människor i kris. Gemensamt för de som deltagit i olika samtalsgrupper, var att de alla uttryckte hur viktigt det var att dela sin sorg med någon annan och få igenkännande och bekräftelse från någon som upplevt samma sak. Det var otroligt stärkande att höra denna ständigt återkommande synpunkt, det är ju en av de grundstenar som Solkattens verksamhet vilar på. Att delta i självhjälp i grupp är läkande!
Temadagen avslutades med underbar sång och musik av Christine och Johanna Hellqvist. De sjöng två sånger: Den här längtan och Det vackraste växer ur det svarta. Det var sånger som gick rakt in i hjärtat, de både bekräftade den sorg som kommer ur att en anhörig dör, samtidigt gav sångerna också hopp om att det finns ett bra liv på andra sidan sorgen. Läs mer!
Vi har också varit på två föredrag under REHAB-veckan 3-6 nov ”Det finns alltid en väg tillbaka” och lyssnat på Claes Malmberg och Gillis Herlitz. Läs mer!
Dessutom har vi naturligtvis deltagit på Internationella Frivilligdagen 5/12, som firades på Världskulturmuseet. Läs mer!
Vi fortsätter också vår artikelserie om självhjälpsgrupper runt om i Sverige och världen. Den här gången handlar det om självhjälpsgrupper i Tyskland. Håll till godo!
Lästipset den här gången handlar om en bok med mycket sprängkraft Tro Dogmer och Biologi – Hur vårt undermedvetna styr våra gener. Boken är skriven av cellbiologen Bruce H Lipton och den forskning han redovisar är i den absoluta forskningsfronten. Läs och bli förundrad!
/Solkatterna

NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER

Följande grupper startades under november-december:
• utbrändhet dag och kväll
• självkänsla
• dysfunktionell familj
• att förlora en nära anhörig
• sexuellt utnyttjad som barn
Se vidare under GRUPPINFO för nya grupper som kan starta nästa år! Läs också gärna mer på vår hemsida om att gå i grupp www.sjalvhjalp.com!

UTBILDNING UTBILDNING UTBILDNING UTBILDNING UTBILDNING

VILL DU TA ETT STEG TILL?
Bli igångsättare för Solkatten – och för dig själv. Använd dina erfarenheter som stöd för andra att finna sin egen inre kraft. Som igångsättare bidrar du med ett viktigt ideellt arbete.
En självhjälpsgrupp behöver en igångsättare för att kunna starta. Igångsättarens viktigaste uppgift är att vara en närvarande medmänniska som stöttar utan att vara en ledare för gruppen. Igångsättaren ska också kunna förmedla Solkattens riktlinjer och förhållningssätt.
Nästa igångsättarkurs genomförs tisdag-onsdag 24-25 februari! Anmäl dig nu, deltagarantalet är begränsat! Kursansvarig är Agneta Lyrhagen, verksamhetsansvarig på Solkatten.
Om du blir igångsättare för Solkatten är kursen gratis, för övriga deltagare kostar den 1950 kr. Kursmaterial och fika ingår. Lunch äter vi på närbelägen restaurang, var och en betalar för sig. Anmäl dig till vårt kansli 031-42 32 26 eller solkatten@sjalvhjalp.com

SAMTALSPEDAGOGIK
Nästa kursstart i Göteborg för den ettåriga utbildningen till diplomerad Samtalspedagog börjar den 16-17 maj (det är första praktikhelgen, du kan starta dina studier redan nu!). För information ring Agneta Lyrhagen 031-42 32 26 eller 0702-999 822. Läs mer på www.realinsight.se och www.samtalspedagogik.nu.

FOKUSERING

Vad är fokusering? Som Sveriges första certifierade fokuseringslärare får jag ofta frågan vad fokusering är. Mitt svar brukar bli: ”Fokusering är ett annorlunda sätt att lyssna på det du alltid har med dig – nämligen din kropp! Det handlar om att uppleva och lyssna på kroppens kunskap genom en speciell form av inåtriktad kroppslig uppmärksamhet.” Läs mer!
Att hinna med sig självVill du prova på fokusering erbjuder jag de första två tillfällena till priset av en (=500 kr). Efter det kan du, om du vill, fortsätta i enskild undervisning eller gå en kurs i grupp. Fokusering Nivå 1, Fokusering Nivå 2 samt Fokusering för kvinnor – kurs i självacceptans är de kurser jag erbjuder under våren 2009.

Fokusering kan hjälpa oss på många sätt i våra liv, till exempel med att bearbeta personliga problem, arbeta med kreativa projekt, få bättre relationer, lära oss att lyssna på oss själva och andra, öka vår empati, bearbeta blockeringar, arbeta med känslor av överväldigande, arbeta med kroppsligt relaterade problem samt minska stress och risk för utbrändhet. Det finns nästan inga gränser för vad fokusering kan hjälpa oss med.

Vid regelbunden träning blir fokusering så småningom en del av din vardag och du märker det tydligt när du slutar reagera reflexartat i olika känslomässiga situationer. Fokusering ökar din förmåga till eftertanke! Läs gärna mer på min hemsida: www.fokusering.se

Om du vill veta mer om hur skaparen av fokuseringsprocessen, Eugene Gendlin, har utvecklat sin teori och filosofi kring kroppen och hur det är möjligt att nå kontakt med den, läs vidare under Kroppen som bärare av medvetenhet.

Låt 2009 bli början på ett nytt liv tillsammans med din kropp! Kroppen följer dig genom livet; lär dig att lyssna till den och din vardag blir både enklare och intressantare. Själen är i kroppen!

Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar! Jag kommer gärna till din förening eller arbetsplats och berättar mer om fokuseringens alla möjligheter, helt kostnadsfritt!!

Barbro Holmström
certifierad Fokuseringslärare
0734-47 32 51
barbro@fokusering.se
www.fokusering.se

GRUPPINFO GRUPPINFO GRUPPINFO GRUPPINFO GRUPPINFO GRUPPINFO

Här kommer några grupper som är på gång att starta, men som behöver fler deltagare för att komma igång. På Solkatten gäller samma regel för alla grupper: inget startdatum förrän anmälningslistan är full. Vill du börja i någon grupp? Hör av dig till Solkattens kansli: solkatten@sjalvhjalp.com eller 031-42 32 26
• Att förlora en nära anhörig
• Shoppingberoende
• Skilsmässa
• Att vara anhörig till alzheimersjuk eller liknande
• Ofrivilligt barnlös
• Att bli förälder efter fyrtio