Nyhetsbrev okt 2008

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Solkattens nyhetsbrev – oktober 2008
Hej prenumerant!
Ja, då var det dags för en ny höst på Solkatten!
Här händer det alltid något nytt! Från första september har vi fått en ny medarbetare, Barbro Holmström, och Ylva Berglund har slutat. Nu arbetar Ylva på Göteborgs Stadsmuseum som samordnare och där är hennes uppgift att synliggöra kulturmiljöenhetens arbete och hur det påverkar människor i Göteborg. Det övergripande temat är ”Människan i staden” och uttryckssätten kommer att bli flera; bl.a. workshops, föreläsningar och utställningar. Ylva säger själv att ”det är bra att ha jobbat på Solkatten, för det mänskliga perspektivet kommer jag alltid att ha med mig. Dessutom bär jag med mig två visdomsord från Solkatten ’Alla människor har något att ge’ och ’Det finns så mycket att veta innan man börjar tycka’.
Solkatten önskar Ylva stort lycka till med det nya arbetet och tackar samtidigt henne för den tid som hon arbetat här hos oss!

I det här nyhetsbrevet kan du läsa om nya grupper som startat eller som behöver fler deltagare. Du kan också läsa om de utbildningar som pågår på Solkatten.
Dessutom startar vi en liten artikelserie om självhjälpsgrupper runt om i Sverige och världen. I det här nyhetsbrevet börjar vi med en historik över hur självhjälpsgrupper startade och lite om självhjälp idag. I kommande nyhetsbrev kommer vi att göra nedslag lite varstans bl.a. USA, Australien och Stockholm! Kom gärna med förslag och idéer!
Ytterligare en nyhet är att vi kommer att ge lite lästips i Nyhetsbreven framöver. Ett tips får du redan i det här brevet.
/Solkatterna

KOM IHÅG! Är du intresserad av följande? Kontakta Solkattens Kansli 031 – 42 32 26
• 22-23 november startar ettårig utbildning till Dipl. Samtalspedagog. Läs mer under UTBILDNING
• 11-12 nov 2008 Solkattens igångsättarkurs. Läs mer under UTBILDNING

________________________________________
NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER

Följande grupper startades under september:
• Skilsmässa startade onsdag 17/9 kl 17-19
• Medberoende startade torsdag 18/9 kl 19-21

Ny medarbetare på Solkatten!
Barbro Holmström arbetar halvtid på Solkatten sedan 1 september. Barbro kommer närmast från Vägen ut-kooperativen där hon arbetat både som ekonomi- och personalansvarig. Vägen ut arbetar framförallt med att skapa arbete till f d missbrukare och/eller kriminella. Tidigare har Barbro arbetat på Göteborgs FöreningsCenter samt på andra ideella föreningar, mestadels med administration och ekonomi. Barbro är också diplomerad Samtalspedagog och arbetar dessutom med något som kallas Fokusering, se intervju med Barbro i Solkattens Nyhetsbrev från maj 2008 samt under Utbildning i det här Nyhetsbrevet. Vi hälsar Barbro varmt välkommen till Solkatten!

________________________________________
UTBILDNING UTBILDNING UTBILDNING UTBILDNING UTBILDNING

Anmäl dig nu till nästa igångsättarkurs!
Den 11-12 november går nästa kurs av stapeln. Under två dagar får du veta hur en självstyrande grupp kan fungera. Du får lära dig mer om hur du kan lotsa människor att säga som det är utan att vara en traditionell ledare. Kortfattat kan man säga att det handlar om att tända en eld och inte att fylla en gryta. Varför inte lära dig om hur man stöttar en självhjälps¬grupp på bästa sätt?

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på 031-42 32 26. Arbetar du för Solkatten är kursen kostnadsfri. För alla andra kostar den 1 950 kr. Välkommen med din anmälan till kansliet!

________________________________________

En utbildning för livet – bli diplomerad samtalspedagog!

Här får du de praktiska verktygen för samtal och dialog, som verkligen håller i alla sammanhang. Vi utgår från individens egna förutsättningar och tron på människors egen förmåga. Människor enskilt och i grupp har störst möjlighet att utvecklas när de förstår och kan förändra sig själva. All verklig förändring kommer inifrån.

Samtalspedagogisk kompetens är intressant för alla som förstår att kvalitén på kommunikation är avgörande för delaktighet, välbefinnande och utveckling. I samtalspedagogutbildningen lär vi oss hur samtalspedagogik praktiskt kan användas för att fördjupa förståelsen och öka medvetenheten inom och mellan människor. Samtalspedagogiken används ofta som kompletterande kompetens i olika yrkesroller. Det kan till exempel gälla ledarbefattningar,
personalansvariga, hälso- och sjukvårdspersonal socialarbete, lärare med flera.

Som diplomerad samtalspedagog kan du arbeta med coaching, utvecklande
samtal, individuellt och i grupper.

Utbildningen läses parallellt med ditt ordinarie arbete och du kan tillämpa dina kunskaper alltefter kursens gång. Studierna bedrivs på distans via Internet och varvas med fyra praktikhelger under ett år.
Utbildningen startade i Stockholm och finns nu även i Göteborg och Dalarna. Här i Göteborg leds den av vår uppskattade utbildningsledare Agneta Lyrhagen. Praktikhelgerna genomförs på Självhjälpshuset Solkatten.
Nästa kursstart: 22-23 november 2008
Välkommen att höra av dig för mer information! 031-42 32 26 eller solkatten@sjalvhjalp.com

________________________________________

Familjekonstellationer

Sedan 2006 pågår ett spännande arbete med familjekonstellationer på Solkatten. Jag ringde upp Caroline Wingolf, som leder dessa grupper och bad henne berätta mer om vad familjekonstellationer är för något.
Caroline började med att förklara att ”familjekonstellationer är ett sätt att titta på den dolda dynamiken i ett familjesystem. Vår familj är det starkaste system som vi deltar i under vårt liv och det påverkar oss både medvetet och omedvetet.”
”Att födas in i en familj, innebär att man har rätt att tillhöra den familjen”, säger Caroline vidare. ”Det är dock ganska vanligt att någon i familjen exkluderas, t ex någon som blir alkoholist eller gjort något annat ’dumt’, som inte uppskattas av familjen. Även om familjen försöker ’glömma’ den här personen, kan den här uteslutningen tas upp av någon annan familjemedlem, så att den personen kanske inte mår bra på ett eller annat sätt. Genom att titta på familjemedlemmarnas relation så finns det en möjlighet att komma åt problematiken.”

”Hur går det då till när man genomför en familjekonstellation?” undrar jag.
Caroline fortsätter ”Familjekonstellationer görs i grupp och man börjar med att klienten pratar om sin angelägenhet. Ledaren ställer frågor för att få fram rena fakta om familjen, t ex om föräldrarna är skilda, hur många syskon, kontakten med dem osv. Efter det så väljer klienten ut vilka personer i gruppen som ska representera familjemedlemmarna.”
”Så det är som ett rollspel?” blir min nästa fråga.
”Nej, inte alls” säger Caroline. ”Precis tvärtom, det är INGET rollspel, utan de som representerar bara väntar och lyssnar till signaler från sig själva, från sin kropp. Man rapporterar enbart sina förnimmelser, ingen tolkning förekommer överhuvudtaget. Det här kan ta lite tid, ledaren är med och känner av och lotsar konstellationen framåt till en lösning när hela systemet mår bra.” Caroline poängterar ”Det är väldigt påtagligt när en växling eller en skiftning sker, alla i rummet känner hur energin i rummet förändras!”

”Det är precis som i självhjälpsgrupper” säger Caroline, ”där tolkar vi inte heller, utan vi får möjligheten att klä saker i ord och bara lyssna. Ingen ingriper för att ordna eller fixa något. Det som är det är.”

”Hur har familjekonstellationer uppstått?” undrar jag sedan.
”Det var en man som heter Bert Hellinger, som skapade den här metoden. Från början var han katolsk präst och var även missionär bland Zulufolket i Sydafrika under en tid. Så småningom slutade han som präst och blev familjeterapeut och då utvecklade han det här sättet att arbeta.” säger Caroline och fortsätter ”Rent teoretiskt så kan man hänföra Hellingers sätt att arbeta till något som kallas fenomenologi, alltså att man arbetar med och beskriver fenomenen i sig, istället för att tolka och sätta begrepp på det som upplevs. Även det stämmer väl med det tänkesätt som genomsyrar självhjälpsarbetet på Solkatten.”

Under hösten 2008 kommer Caroline Wingolf och hennes kollega Ewa-Lis Hjörne att ha 2 stycken familjekonstellationer på Solkatten. 26 oktober samt 30 november kl 10-18 finns det
möjlighet att pröva på. Vill du veta mer, ring eller maila Caroline på 0705-42 52 42 eller cwingolf@hotmail.com.

Caroline Wingolf leder familjekonstellationer på Solkatten
________________________________________

Fokusering – att lyssna till kroppens erfarenhet!

Alla har vi då och då upplevt att vi får en magkänsla inför något – vi VET att det vi upplever är rätt, men vi kan inte sätta ord på det! Fokusering lär dig att sätta ord på upplevelsen och att våga lita på den. I alla sammanhang kan vi använda den här inre upplevelsen för att leda oss rätt. Den är tillförlitlig, men tyvärr sorgligt bortglömd i den stressade värld vi lever i. I fokusering tar man sina inre signaler på allvar.
Fokusering lär man sig genom att gå en fokuseringsutbildning i grupp eller enskilt hos en certifierad fokuseringslärare. Då lär man sig både att fokusera och att lyssna. En viktig del i fokusering är just lyssnandet, dels att lyssna till andra, men även att lära sig att lyssna till sig själv.

Metoden är lätt att lära, man lär sig processen stegvis och efter regelbunden träning använder man den utan problem. Man blir inte beroende av någon terapeut, utan tillämpar fokusering på lika villkor, tillsammans med en annan person som också gått en utbildning. Man kan också fokusera på egen hand. I USA finns det sk Changes-grupper, som fungerar som självhjälpsgrupper, där metoden är just fokusering. Fokusering utövas i många länder och är nu äntligen på väg även till Sverige!

Fokusering kan användas inom många olika livsområden: personliga problem, relationer, krishantering, arbetsrelaterade problem, kreativt arbete, målbilder mm. Efter att ha fokuserat regelbundet en tid, blir det så småningom ett sätt att förhålla sig i livet.
Kurser i fokusering kommer att starta igen på Solkatten under våren 2009. När vi blir fler som kan fokusering är tanken att starta en grupp på Solkatten där vi kan fokusera tillsammans.

Är du intresserad av enskild fokusering under hösten 2008 eller kursverksamheten 2009 kontakta Barbro Holmström 0734-47 32 51, barhol@telia.com eller läs mer på hemsidan www.fokusering.se där det också finns länkar till andra hemsidor med temat fokusering.

________________________________________

Sorgbearbetning – en väg tillbaka till glädjen
• Längtar du efter mer glädje i ditt liv
• Tycker du det känns svårt att förlåta och släppa gamla oförrätter
• Går du omkring med inre dialoger om vad du ville sagt till någon men inte kunde
• Känner du sorg över obearbetade förluster t.ex. tillit, separationer, dödsfall, sjukdom
Sorgbearbetning är en metod för känslomässig läkning av relationer. Det hjälper dig att försonas med det som varit och att återupptäcka vem du innerst inne är, så du slipper vara i konflikt med dig själv. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädjen. Genom att vi inte är här och nu, tappar vi mycket av vår livsenergi.
Sorgbearbetning i grupp
Programmet för sorgbearbetning är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Under 8 veckor tittar vi på våra gamla föreställningar om sorg, tar reda på vilka förluster som påverkat våra liv och genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.
Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Förhoppningen är att du därigenom kan försonas med det förflutna och känna frid.
Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation med dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.
Kurs: Sorgbearbetning i grupp
Kurslängd: 8 veckor, 6 x 2 timmar och 2 x 3 timmar
Veckodag: Måndagar kl. 18.30, undantag v. 45 – tisdag
Startdatum: 20 oktober 2008
Kostnad: 2.150:- inkl. kurslitteratur. För företag tillkommer moms.
Lokal: GFC Mellangatan 1

Anmälan: Senast 10 oktober
Kurslitteratur: Sorgbearbetning av Russel Friedman och John James
Kursledare: Berete Rubin, certifierad av svenska institutet för sorgbearbetning

För frågor och anmälan:
Berete Rubin
E-post: rubin@helhetssyn.com Mobil: 073-9606189

________________________________________

GRUPPINFO GRUPPINFO GRUPPINFO GRUPPINFO GRUPPINFO GRUPPINFO
Här kommer några grupper som är på gång att starta, men som behöver fler deltagare för att komma igång. På Solkatten gäller samma regel för alla grupper: inget startdatum förrän anmälningslistan är full. Vill du börja i någon grupp? Hör av dig till Solkattens kansli: e-post: solkatten@sjalvhjalp.com
eller tele: 031-42 32 26

• Vuxna döttrar talar om relationen till pappa
• Att vara högsensitiv person; det kan gälla ljud, ljus eller annan påverkan
• Att prata om svåra förlossningsupplevelser
• Transpersoner och könsöverskridare
• Att bli förälder efter 40

________________________________________

SJÄLVHJÄLP I SVERIGE OCH VÄRLDEN
Att datera den första självhjälpsgruppen i världen är inte lätt, därför att det är avhängigt av vad man menar med ”självhjälp”. Det vi hör titt som tätt är ju uttrycket ”hjälp till självhjälp”, men det är inte vad vi ägnar oss åt på Solkatten. Här är det självhjälp med ledorden ”frivillighet, likvärdighet och ömsesidighet” som gäller. Alltså att det inte finns någon över- eller underordnad i givandet och tagandet som pågår i en självhjälpsgrupp, utan att vi är likvärdiga.
Med den definitionen så brukar man säga att den första självhjälpsgruppen var Anonyma Alkoholister (AA) i USA. Den första gruppen startades 1935. År 1953 bildades den första fristående AA-gruppen i Sverige. I Borås hade det dock startat en AA-grupp i Länkarnas regi redan 1948.
I Sverige har det vuxit fram en speciell form av självhjälp genom att den svenska frivilligsektorn alltid har haft ett nära samarbete med staten. De svenska självhjälpsgrupperna har därför oftast funnits inom intresseföreningar, som t ex patientföreningar, och inom olika organisationer, t ex studieförbund. Det finns också självhjälpshus och frivilligcentraler där man arbetar enbart med den pedagogik som finns för självhjälpsgrupper, den sk Rundan och där nya grupper startas allteftersom önskemål inkommer. Ämnen för grupperna varierar, några övergripande teman är: föräldragrupper, personlig utveckling, livskriser, anhöriggrupper, identitet och utanförskap, sjukdom och relationer.
Solkatten är, som ni säkert vet, Sveriges första självhjälpshus och startades 1996. Några efterföljare finns, Fenix i Stockholm och Självhjälpshuset Uddevalla är ett par exempel.

Än idag så går USA i täten vad gäller självhjälpsgrupper. Där är begreppet välkänt och undersökningar visar att 3-4% av USA:s befolkning går i självhjälpsgrupper.
Här i Norden så är det Norge och Danmark som kommit längst med utvecklingen av grupper. Där finns också ett helt annat intresse från staten att vara med och stötta satsningar på självhjälp. I Norge räknar man med att det finns ungefär 2500 självhjälpsgrupper och Danmark har närmare 100 självhjälpshus. Hur många människor har då någon gång deltagit i en självhjälpsgrupp? De undersökningar som gjorts här i Norden visar att för Sveriges del handlar det om ungefär 0,5 % av befolkningen, i Norge 0,6 % och i Danmark 0,9 %.

Hur är då intresset för självhjälp i samhället? Återigen står vi inför en definitionsfråga.
En ny arena för självhjälp är definitivt internet. Där finns många virtuella självhjälpssajter. Dock verkar merparten handla just om egenhjälp, inte om självhjälp i grupp. Många är inte heller kostnadsfria, utan det kostar en slant att få tillgång till de olika hjälpprogram som finns att tillgå. En av de mer påkostade, som dock är helt kostnadsfri är www.alkoholhjalpen.se, som drivs av Statens Folkhälsoinstitut.
Det finns också diskussionsforum på Internet, t ex under sidan Utbrändhetshjälpen (www.utbrandhetshjalpen.com) där deltagarna kan diskutera olika hälsorelaterade frågor.
Det är förstås både för- och nackdelar med Internet; det är lätt att ansluta sig till en grupp, det är lätt att vara anonym och man sitter i trygghet hemma när man deltar i gruppen. Men det är också väldigt lätt att gå ur en grupp eller att glömmas bort om man inte visar sig på sidan på ett tag.

Det man kan se i många sammanhang är att ordet ”självhjälp” uppenbarligen används på minst tre olika sätt; i betydelserna ”hjälp till självhjälp” respektive ”egenvård” samt den definition som Solkatten ger det, att man är en grupp som samlas med grundorden frivillighet, likvärdighet och ömsesidighet. Här gäller det kanske att se upp lite grand!

Hur verkar då intresset vara från det offentliga samhället? Ja tittar man på ett par mer officiella hemsidor så ser det ut så här:
På Statens Folkhälsoinstituts hemsida får man 29 träffar när man söker på ordet ”självhjälp”, ”självhjälpsgrupp” ger 13 träffar och 0 träffar blir det när man söker på ”självhjälpshus”. Undrar hur det kan vara hos Sveriges högsta beslutande organ, Riksdagen? Vid en sökning på hemsidan blir det hela 394 träffar på ”självhjälp”, men vid närmare kontroll handlar nästan alla sidor om ”hjälp till självhjälp” på det gamla traditionella sättet, och det var vi ju inte så intresserade av! ”Självhjälpsgrupp” ger 7 träffar och ”självhjälpshus” ger 2 träffar! Det är i Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1997:161 som Solkatten nämns, i en utredning om stöd till föräldrar genom föräldrautbildning. Där står ett helt stycke om Solkatten och också lite historik och metod. Men det är elva år sedan den utredningen gjordes!
Detta högst ovetenskapliga nedslag i den offentliga världen bekräftar kanske ändå det vi redan visste; att självhjälp inte står överst på samhällets lista över vad som behöver prioriteras!
Vid en allmän Googlesökning ser resultaten annorlunda ut, ”självhjälp” ger 135 000 träffar och ”selfhelp” ger så mycket som 33 miljoner träffar. Så visst är vi del i en världsomspännande rörelse och det ska bli fantastiskt roligt att göra nedslag i självhjälpsvärlden i kommande nummer av Solkattens nyhetsbrev!

________________________________________

LÄSTIPS LÄSTIPS LÄSTIPS LÄSTIPS LÄSTIPS LÄSTIPS LÄSTIPS LÄSTIPS

”En annorlunda barndom” En kvinnas berättelse om sin autistiska uppväxt
av Iris Johansson. Vi tipsade om den här boken redan i april förra året, men vi gör det igen, den är verkligen värd att läsas!
Boken handlar om Iris barndom och hur hon växte upp i sin familj, trots en svår autism. Den handlar om relationen till hennes mor, som inte stod ut med henne och till hennes far, som var den som tog hand om henne och så småningom fick henne att ta fler och fler steg in i det ”vanliga” livet. Fadern förstår att Iris inte är utvecklingsstörd, utan att det är något annat som pågår i Iris. Han står upp för henne i alla sammanhang och vägrar att sätta henne på institution. Istället får hon växa upp i sin brokiga familj, där många människor kommer och går genom åren.

På första bladet i den här fantastiska boken står det
En bok om en liten flickas barndom,
en liten flicka som förstod sin värld och verklighet
utifrån något annat än känslor.

Ju längre man kommer i den här boken, desto mer förstår man hur sant ovanstående är. Iris ger många exempel på att hon inte förstår känslor och vad de gör med människor. Hon har ingen förmåga till dåligt samvete eller att förstå att hon kanske sårar människor.
Dessutom får hon väldigt klara syner av vad som försiggår inom andra människor, synsk skulle en del kalla det, och med sin avsaknad av känslomässig kontroll, trampar hon ofta i klaveret. Dock finns det också en annan sida av hennes förmåga, hon ser om ett djur lider och hon förutsäger vid flera tillfällen om nyfödda kalvar ska överleva eller inte.
Iris berättar om ”den verkliga världen” alltså den värld som hon lever i och hur det är där jämfört med ”den vanliga världen” som vi andra lever i. Sin verkliga värld upplever hon som ljus och färgstark och hon förstår inte att de andra inte har tillgång till hennes värld eller till ytterligare någon värld överhuvudtaget.
Som vuxen har hon reflekterat mycket på hur den här verkliga världen är beskaffad och menar att den är fullt verklig men att den här dimensionen saknar förankring i vår nuvarande civilisation. Hon menar att världen av idag lätt gör oss förytligade och inskränkta och att det är en rikedom som går förlorad när vi inte har kontakt med den här andra världen.

Iris skriver på ett sätt som verkligen ger helt nya bilder av och tankar om vad verkligheten är. ”Jag vet att den primära livsmeningen är att känna sig levande. Det gör inte jag, men jag vet att jag är levande, att jag finns, och det gläder jag mig åt. Jag vet också vad ett värde är och att det enda värde vi har som människor är att finnas till. Jag finns, och det kan jag vara alldeles nöjd med.” Det här är några, av många, reflektioner som Iris gör som vuxen. Hon reflekterar också över ordens makt över oss. Hennes mor sa alltid ”Det kommer aldrig att bli något av dig.”. Då svarade fadern ”Säg inte så. Du kan ju inte veta om det blir något av henne.” På det sättet kunde Iris sakta men säkert låta moderns ord bli mindre inom henne och började fundera på vad det faktiskt skulle kunna bli av just henne.

”En annorlunda barndom” är en mycket läsvärd bok oavsett om man lever med en människa med autism eller inte, det finns mycket livsvisdom i boken. Läs den!