Om självhjälpsgrupper

Du är inte ensam

Självhjälpsgrupp

En självhjälpsgrupp består av 6-8 personer som regelbundet samlas kring samma angelägenhet.

En angelägenhet är något som ligger dig varmt om hjärtat. Med utgångspunkt från den pratar gruppdeltagarna i tur och ordning. Samtalet sker utifrån en pedagogisk metod som kallas ”Rundan”, där man utgår från sig själv och talar i jag-form. Ingen avbryter eller kommenterar det som sägs, om inte den som talar ber om det. Man har inget taltvång.

Ord som kommer infrån

Att tala på detta sätt gör att man bygger upp sig själv inifrån. Ord för ord, bit för bit, skapar man sig själv på nytt med hjälp av sin egen inre röst.

Istället för att leva sitt liv utifrån och in i blicken från andras ögon, tar man plats genom att sätta ord på sitt liv helt inifrån sig själv och sina egna förutsättningar. Detta sätt att tala skiljer sig från andra samtal vi har med vänner, nära och kära. I gruppen skapas en tillit genom att man både lyssnar och blir lyssnad på. Övriga deltagare bevittnar den personliga utveckling som sker i gruppen. I en självhjälpsgrupp kan man vara anonym om man vill. Dessutom gäller tystnadslöfte för alla som deltar.

Bild på plommor i ett träd

Gruppen är deltagarstyrd

De första gångerna gruppen träffas finns en igångsättare med för att ge deltagarna stöd och för att förklara Solkattens riktlinjer och förhållningssätt.

När igångsättaren avslutat sitt deltagande är gruppen deltagarstyrd. Alla beslut i gruppen tas gemensamt genom att var och en får säga sitt. Rundan är det pedagogiska hjälpmedel som underlättar det.

Erfarenhetsbaserad kunskap

Den kunskap som alstras i självhjälpsgrupperna är erfarenhetsbaserad.

Den skiljer sig från fakta och förmedlad kunskap genom att den är unik och producerad inifrån oss själva. Det är en kunskap som människan själv slipar fram, inte fakta hämtat utifrån.

Läs mer om vilka grupper som finns på Solkatten genom att trycka på knappen nedanför.

Solkattens Självhjälpsgrupper