Delta i självhjälpsgrupp

Du är inte ensam

Vi startar grupper kring alla ämnen som samlar 5-8 deltagare,  kom med ditt förslag så försöker vi  att hitta  fler som vill samma som du. Ring oss så hjälper vi dig att finna en grupp och du behöver bara sätta upp dig på en väntelista. När listan är fulltalig (mellan 5-8 personer) så får du ett samtal från oss om att gruppen startar. Gruppen kan alltså starta först när  det finns tillräckligt med anmälningar på väntelistan.

Exempel på vanliga gruppämnen: Skilsmässa, utbrändhet, självkänsla, uppväxtvillkor t.ex att ha vuxit upp i dysfunktionell familj, eller kanske vill du prata om att bryta mönster och finna ny väg? Du kan komma med ett eget förslag till grupp.

Anmälan till Solkatten 031 – 42 32 26 eller maila (lämna gärna ditt telefonnummer också) solkatten@sjalvhjalp.com

Se också exempel på grupper under ”Självhjälpsgrupper” -> ”Solkattens självhjälpsgrupper”.

Att fundera över som deltagare i en självhjälpsgrupp.

  • Är ämnet angeläget för mig? har jag tid och vill jag prioritera mitt gruppdeltagande?
  • Vill jag ge av mig själv och ta emot av andra?
  • Är jag beredd att respektera alla i gruppen på lika villkor, även de som inte tycker som jag?
  • Kan jag acceptera vad de andra deltagarna känner, tycker och tänker utan att värdera eller döma?
  • Vågar jag tala helt utifrån mig själv, i ”jag-form”?
  • Vågar jag tala fritt utan att ta ansvar för hur de övriga i gruppen reagerar på det jag säger?
  • Är jag beredd att ta ansvar för mig själv och mina egna känslor och vara ödmjuk inför annorlunda tankar, känslor och erfarenheter hos de andra gruppdeltagarna?