Frågor & svar

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Hur anmäler man sig till en grupp?
Ring Solkatten på 031-42 32 26 eller maila solkatten@sjalvhjalp.com

När är det bra att gå i Självhjälpsgrupp?
När man har en önskan att träffa andra i samma situation. När man har en längtan att sätta ord på sina känslor, tankar och upplevelser utan att bli bemött, kritiserad, avbruten. Inte heller oombedd ge eller få goda råd. När man känner sig mogen att lyssna utan att ge kommentarer. När man medvetet väljer sitt eget förhållningssätt.

Kan jag gå i Självhjälpsgrupp samtidigt som jag går i terapi?
Det går utmärkt. Självhjälp ersätter varken vård, behandling eller terapi. Att gå i Självhjälpsgrupp är ett komplement till professionell hjälp. Många upplever att det ökar effekten av terapi och behandling.

Vilka går i Självhjälpsgrupp?
Alla slags vuxna människor som söker en förändring i sitt liv. Många ser Självhjälpsgruppen som en möjlighet till personlig utveckling. På Solkatten finns kvinnor och män i alla åldrar.

Vad kan en Självhjälpsgrupp handla om?
En Självhjälpsgrupp kan handla om i stort sett vad som helst, till exempel: relationer, missbruk, uppväxtvillkor, föräldraskap, inre oro, separation, sorg, omvälvande händelser, ensamhet, sjukdomar, destruktiva mönster. Det behöver inte vara ett problem, vi använder hellre ordet angelägenhet. Vi på Solkatten har aldrig fått ett förslag som inte har kunnat bli en grupp. Generellt kan man säga att smala ämnen lockar färre deltagare än mer allmänna ämnen. Men det viktigaste är att ämnet känns angeläget för deltagarna.

Hur fungerar en Självhjälpsgrupp?
En Självhjälpsgrupp består av 5-8 personer som samlas kring samma angelägenheter eller ämne. I gruppen talar alla fritt ur hjärtat. Man har också rätt att vara tyst. Deltagarna utgår från sig själva och talar i jag-form i tur och ordning med hjälp av det pedagogiska hjälpmedlet ”Rundan”. Ingen får avbryta eller kommentera det man säger om man inte själv vill. I gruppen kan man också vara anonym. Alla i en Självhjälpsgrupp ger ett tysthetslöfte. En Igångsättare är med de 3 första gångerna och hjälper gruppen att komma igång samt ger verktygen för att klara gruppen utan ledare.

Kan jag bli ordinerad en Självhjälpsgrupp?
Nej. Ingen professionell yrkesman kan skriva en remiss hit till oss för en patients räkning. Det går inte att ordinera självhjälp. Däremot är alla välkomna att informera om att vi finns. Men viljan att utvecklas i en Självhjälpsgrupp kommer alltid från människan själv.

Vad krävs för att gå i Självhjälpsgrupp?
Självhjälpsgrupper är inget man kan konsumera, utan något som man skapar tillsammans med andra genom hängivet arbete med sig själv. För att använda ett ordspråk: ”Det handlar inte om att fylla en gryta utan att tända en eld.” Den som väljer att börja i en Självhjälpsgrupp bör vara beredd att satsa av sin tid och sitt engagemang för att tända den här elden, därefter går det nästa av sig självt. Ömsesidigheten i gruppen bidrar till att deltagarna växer inifrån i den takt som passar dem. Arbetet måste varje deltagare göra själv, men stödet får man av varandra!