De professionella

Möten i hjärtat med plats för hela dig

De professionella

Självhjälp är ett komplement och/eller ett alternativ till etablerade vårdåtgärder och inte ett substitut för professionell hjälp.

Att gå i Självhjälpsgrupp är ett sätt att arbeta med personlig utveckling. Det är ingen fattigmansterapi i syfte att konkurrera ut personer som arbetar professionellt med att hjälpa och stötta andra. Ofta fungerar det bra att både gå i Självhjälpsgrupp och i terapi, var och en får själv avgöra.

Självhjälp kan inte ordineras

Det går inte att skriva en remiss till Solkatten och det går heller inte att skriva ut ett recept på självhjälp som åtgärd för en patient. Däremot kan man som läkare eller annan professionell hjälpare gärna föreslå självhjälp och informera om vilka möjligheter det finns att gå i grupp.

Annat förhållningssätt

Självhjälp bygger på tre grundstenar Frivillighet, Likvärdighet och Ömsesidighet. I en Självhjälpsgrupp finns det inte någon hierarki, alla i gruppen är lika viktiga. Självhjälp baserar sig på tanken om alla människors likvärdighet

Fria viljan

Självhjälp baserar sig på frivillighet. Utan den fria viljan kan ingen människa utvecklas i en Självhjälpsgrupp. Det är utifrån den fria viljan och förmågan att utvecklas och läkas som självhjälp tar sin utgångspunkt.

Om kriser

Kriser, sorger och processer är en del av att vara människa. På Solkatten ges dessa tillstånd inga diagnoser. Vi betraktar inte kris som ett fast tillstånd, utan som en fas i en förändringsprocess. Kriser är en del av livet.