Vad är självhjälp?

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Vad ger självhjälp?

Självhjälp är ett respektfullt sätt att vara i grupp och beröra det som man bär nära hjärtat. Det kan handla om relationer, sorg, uppväxtvillkor, arbetssituation eller annat som pågår i ens liv.

Genom att mötas kring det som är angeläget hjälper man sig själv och andra att bli bärare av en varaktig kraft och förmåga till förändring. Självhjälp kan öka din livskunskap och bidra till din personliga utveckling. Hur och i vilken omfattning beror på vem du är och var du befinner dig just nu. Självhjälp kan också ge dig ökad tillit till att dina erfarenheter är viktiga och fungera som en självstärkande kraft. Det viktigaste är kanske den egenmakt och förändringsvilja som ligger i att man söker sig till en Självhjälpsgrupp och stannar kvar i den. Att gemenskapen i gruppen ger mig styrka att göra nödvändiga förändringar i mitt liv.

Röster från deltagare

På Solkatten behöver jag inte dölja eller skönmåla något i mitt liv. Jag får vara precis som jag är. Här blir jag förstådd utan att ha delgett hela bilden, utan att förklara mig. För vi är lika, olika men ändå lika. Det gör att i gemenskapen här behöver jag inte känna mig annorlunda Jag får känna mig normal.

– Catharina

Att träffa ”min” grupp en gång i veckan är högt prioriterat för mig och nästan ”heligt”. Det innebär en plats i mitt liv där jag får vara helt mig själv, i kontakt med mina och andras känslor och stanna upp i några timmars vila i en helt vänlig och tillåtande miljö.

-Viktoria

För mig är Självhjälpsgruppen en ovärderlig kontakt. Att få träffa människor i en liknande situation och få prata fritt från hjärtat utan krav, att mötas av förståelse och respekt. Detta skapar en läkande kraft som jag inte trodde var möjlig, det har gjort att jag inte känner mig så ensam. Som ett hopp i hopplösheten eller som ett ljus i mörkret.

-Anna

Jag hade inte klarat mig utan gruppen. Jag har gråtit, jag har öppnat mig som jag aldrig gjort tidigare, släppt alla mina spärrar och har nu gått så mycket starkare ur den här krisen än jag någonsin hade kunnat ana. Priset var högt men jag känner mig som en ny människa.

-Tommy

Att få tala till punkt i en grupp får mig att känna mig värd att lyssna till. Att känna sig hemma i gruppen får min börda att bli lättare att bära. Genom att lyssna på de andra ser jag nya vägar att förändra för mig själv. På Solkatten känner jag mig alltid trygg, välkommen och behövd. Jag känner också att jag har en tillhörighet. Dessa möten utvecklar mitt eget JAG.

– Kim

Det är en modig grej att komma hit. Det är en utmaning, men väldigt givande på många sätt; att våga vara närvarande, att våga bemöta rädslor och våga vara sårbar. Det är svåra grejer. Man får en sån nära kontakt med andra människor så det sätter perspektiv på vad en relation med andra människor verkligen kan vara.

– Björn

Jag vill understryka att man inte behöver vara ett vrak eller ha hur många problem som helst för att gå i en Självhjälpsgrupp. Det är inte det som är det enda syftet med det. Man kan gå dit för att lära känna sig själv, prata och växa som person, mer än att behöva ha en massa problem för att komma hit.

– Liam