Vår vision

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Vi vill vara en mötesplats som ger möjlighet för människor att växa på egna villkor.

Vi vill ge möjlighet för människor att i process med andra bli bärare av en varaktig kraft och förmåga till förändring i sitt eget liv.

Vi vill genom vår verksamhet öka möjligheten för individer och grupper att tillgodogöra sig kunskap baserad på egna erfarenheter.

Vi vill återupprätta det mänskliga värdet i samhället och fungera som en maktfri zon.

Vi vill att du ska…………

  • upptäcka glädjen och nyttan med att arbeta med dig själv i en självhjälpsgrupp.
  • växa i din egen takt i gemenskap med andra.
  • upptäcka att du har alla svar inom dig och att du med enkla medel kan hämta hem dig själv.
  • se att ingen annan vet mer än dig om dig, det går inte att utbilda sig till att förstå en annan människa.
  • att du ska upptäcka att veta och vara/göra inte är samma sak.
  • att du blir regissör i ditt eget liv.