Online – Anhörig eller vän till någon som inte mår bra fysiskt eller psykiskt

Du är inte ensam

Självhjälpsgrupper Online

Anhörig eller vän till någon som inte mår bra fysiskt eller psykiskt

Varför mår min nära anhörig/vän så himla dåligt?!

Det kan både handla om att må dåligt fysiskt och/eller psykiskt; depression, cancerdrabbad mitt i livet, oro/ångest, social fobi, drabbad av andra svåra/kroniska sjukdomar, stroke, ätstörningar och annan psykisk ohälsa.

Utmaningarna som anhörig eller vän kan vara mycket svåra att bära helt på egen hand och många gånger svåra att dela med dem du skulle vilja dela med då de har svårt att förstå vad du går igenom. Här kan du dela brett om det som känns angeläget för dig i trygg gemenskap. Här blir du sedd och hörd.

För intresseanmälan se nedan.

Läs mer om självhjälpsgrupper online

Intresseanmälan

Om detta tema är något för dig så anmäl dig i formuläret nedan.