Öppna Självhjälpsgrupper

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Det innebär att det kan komma olika eller samma personer varje gång. Du kan m.a.o. själv välja hur många gånger du vill vara med, allt från att bara prova på en gång till att vara med varenda gång. Tillfällena planeras att äga rum på olika veckodagar och tider, för att maximera chansen att delta.

Syfte

I väntan på gruppstart, kan vi erbjuda tillfällen då vi har Öppna Självhjälpsgrupper.
Öppna Självhjälpsgrupper är till för alla dem som står i kö för att komma med i en egen grupp, ska få kunna ta del av Solkattens verksamhet medan de väntar på en egen gruppstart. Tillfällena blir också möjligheter att prova hur det är att sitta med i en sådan grupp. Den första halvtimman berättar vi lite kort om Solkatten och hur grupperna hos oss fungerar. För dem som tidigare varit med i en grupp på Solkatten, eller redan varit med och fått ta del av informationen, räcker det att komma senast en halvtimme efter den utsatta tiden. Det räcker m.a.o. att vara med på en sådan informationsstund. Sedan är det fritt fram att komma med och dela i cirkeln.

Alla är naturligtvis välkomna att anmäla sig, man behöver m.a.o. inte stå i kö till någon annan grupp på Solkatten för att få delta i en Öppen Självhjälpsgrupp.

Max antal deltagare

Vi har begränsat antalet till max tio personer varje tillfälle, främst p.g.a. att Solkattens rum inte rymmer fler personer. Vi ser stora möjligheter för den här typen av grupper att växa ur Solkattens lokaler och då kommer vi mötas på andra ställen.

Självhjälpsgruppens innehåll

Om du redan har gått i en sådan grupp, vet du att vi t.ex. använder “Rundan”, när vi delar det som finns inom oss. Rundan är en
metod för att kunna mötas från hjärtat på ett annat sätt än det vi oftast är vana vid. Där får vi t.ex. tala till punkt, utan att bli avbrutna och få ovälkomna råd, eller att någon annan helt tar över och börjar prata om sig själv. Vi delar på samtalsutrymmet och får träna oss i att tala i jag-form istället för den man-form, som gör att vi distanserar oss från de tankar och känslor som finns inom oss.

Med och utan tema

Att gruppen är öppen kan betyda att den saknar ett tema. Det innebär att du kan dela inom precis vilket område du vill. Det kan vara allt från att du vill utveckla din förmåga att uttrycka dig verbalt, stärka din självkänsla, få ta del av andras delningar, till att du har en anhörig med drogproblematik eller svårigheter med egen psykisk ohälsa. Allt är välkommet i Solkattens Öppna Självhjälpsgrupper. När gruppen har ett visst tema, så delar vi mer utifrån just det ämnet.

Kostnad

Det här är en av de bästa och mest viktiga hörnstenarna på Solkatten. Det är gratis att delta i våra grupper. Men vi har en bössa i varje rum där alla som kan ombeds att lägga 10 kr varje gång för kaffe, te, ljus, lokal m.m. Det går också bra att Swisha sin tia till Solkattens Swishnummer: 123 33 99 862.

Du kan stödja Solkattens verksamhet genom att bli stödmedlem för endast 100 kr/år. Då är du med och bidrar till att andra med sämre ekonomi än du, kan få ta del av vår verksamhet. Du kan antingen Swisha din medlemsavgift eller betala in den på Solkattens bankgiro 5065-2452. Det är viktigt att du skriver ditt namn och att betalningen är en medlemsavgift.

Kontakt för bokning

  • Ring oss på 031 – 42 32 26

  • SMS:a till 0722 – 02 16 99

  • Maila till solkatten@sjalvhjalp.com

Vi behöver veta vad du anmäler dig till, ditt namn, gärna både din mejladress och ditt telefonnummer. Tänk på att komma i tid då vi vill kunna starta i tid, oavsett om du ska vara med på informationen den första halvtimmen eller komma direkt till cirkeln.

Varmt välkommen till Självhjälpshuset Solkatten!

Gun & Annette