Övrig verksamhet på Solkatten

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Det gemensamma för dessa verksamheter är tron på den egna kraften till förändring, att dina erfarenheter är precis vad du behöver för att komma vidare i livet på bästa möjliga sätt. Den självstärkande tanken är drivkraften i alla dessa metoder.

Anhörigföreningen – föreningen för anhöriga till alkohol- och drogberoende.
Det finns möjlighet till råd och stödsamtal eller/och att delta i ett anhörigprogram. Läs mer på: www.anhorigforening.se