Gruppstarter Online

Du är inte ensam

Självhjälpsgrupper Online

Gruppstarter inom kort

Här nedanför finner du grupper som startar inom kort i Solkatten Självhjälp Online. Om ingen grupp intresserar dig kan du klicka på “Intresseanmälan online-grupper” för att anmäla ditt intresse till en annan grupp.

Intresseanmälan online-grupper

Prova-på online – Kommunikation i föräldrarollen

4 november 2020, kl. 19-21

Nu ha vi bokat in ett prova-på-tillfälle online med tema: Kommunikation i föräldrarollen onsdagen den 4/11 kl.19:00-21:00. Mötet sker online via Zoom och mer info kommer till dig i bekräftelsemailet efter att du har anmält dig.

Vad innebär då temat?
Är du förälder och/eller jobbar du kanske med barn/ungdomar och tycker att det kan vara utmanande med kommunikationen i den rollen? I så fall är detta tema, “Kommunikation i föräldrarollen”, något för dig och du är gissningsvis i mycket gott sällskap med många av oss andra :-D
Det kommer finnas en igångsättare med för att visa gruppen hur Solkattens samtalsmetod “Rundan” fungerar samt dela viktig praktisk information. Du som är med kommer få en förfrågan om du vill fortsätta komma på dessa träffar i en sluten grupp, samma veckodag och tid varje vecka.

Igångsättare för denna grupp är Kjell Magnryd, som är redo för att vara med tre gånger om det finns tillräckligt många deltagare som vill fortsätta att träffas.


Välkommen!

Vilket tema önskar du skall bli nästa gruppstart?

Klicka på länken nedan för att anmäla ditt intresse till något av våra teman.

Är du intresserad av något annat tema?

Sätt upp dig på intresselistan till det/de tema/teman du är intresserad av.