Gruppstarter Online

Du är inte ensam

Självhjälpsgrupper Online

Gruppstarter inom kort

Här nedanför finner du grupper som startar inom kort i Solkatten Självhjälp Online. Om ingen grupp intresserar dig kan du klicka på “Intresseanmälan online-grupper” för att anmäla ditt intresse till en annan grupp.

Intresseanmälan online-grupper

Jag mår inte bra fysiskt eller psykiskt

Gruppstart: 14 juli
Tid: 19.00-21.00

Tisdagen den 14/7 kl.19:00-21:00 startar vi en online-grupp med det temat “Jag mår inte bra fysiskt eller psykiskt”.

Att gå i en självhjälpsgrupp är ett bra sätt att bjuda in mer välmående i livet när det kanske känns så här;

– Varför mår jag så himla dåligt?!
Detta tema kan handla både om att må dåligt fysiskt och/eller psykiskt. Några exempel är depression, cancerdrabbad mitt i livet, oro/ångest, social fobi, drabbad av andra svåra/kroniska sjukdomar, stroke, ätstörningar och annan psykisk ohälsa. Här kan du dela brett om det som känns angeläget för dig i trygg gemenskap. Här blir du sedd och hörd.

Utmattning/Stress/Utbrändhet

Gruppstart: 27 juli
Tid: 18.00-20.00

Att träffa andra utmattade människor i en självhjälpsgrupp kan vara väldigt stöttande och läkande. Man ser att man inte är själv på sin utmattningsresa och att man många gånger går runt och bär på likande utmaningar, tankar och känslor som andra människor. 

Citat tidigare deltagare (Man, 26-30 år)

” Det har för mig varit mycket givande att delta i en självhjälpsgrupp för utmattning online. Att få delta i en grupp och känna gemenskap med andra som är i samma situation gör att man känner sig mindre ensam och känslan av skam som jag tror många utmattade har minskar. Att känna igen sig i andras berättelser och att uppleva att andra känner igen sig i min har varit mycket betydelsefullt. “

Kärlek & Relationer

Prova på tillfälle: 29 juli
Tid: 15.00-17.00

Du har nu chansen till ett prova på-tillfälle online till självhjälpsgruppen med ett tema Kärlek & Relationer, som äger rum onsdagen 29 juli kl: 15:00-17:00

Vad innebär temat: Kärlek och Relationer?
Temat Kärlek & Relationer kan innehålla allt möjligt som vi kan uppleva genom livet. Relationer har vi alla, exempelvis: relationen med en intim partner, ett barn, föräldrar, syskon, släkten, grannar, arbetskamrater, vänner och många fler. I vissa relationer går det lätt och andra är det mer utmanande, ibland så utmanande att vi inte klarar av att fortsätta vår relation och vi får skiljas åt. Hur kan vi utveckla våra relationer på bästa möjliga sätt? Kan vi medvetet skapa mer kärleksfulla relationer i våra liv och hur i så fall? Kan vi bli bättre på att kommunicera och lyssna på varandra? Detta och mycket mer kan vara frågor som den här gruppen kan dela kring.

Öppet tema

Prova på tillfälle: 4 augusti
Tid: 19.00-21.00

Du har nu chansen till ett nytt prova på-tillfälle online till självhjälpsgruppen med ett öppet tema, som äger rum tisdagen 4 augusti kl: 19:00-21:00

Vad innebär öppet tema?
 Att gruppen har ett öppet tema kan betyda att den saknar ett tema. Det innebär att du kan dela inom precis vilket område du vill. Det kan vara allt från att du vill utveckla din förmåga att uttrycka dig verbalt, stärka din självkänsla, få ta del av andras delningar, till att du har en anhörig med drogproblematik eller svårigheter med egen psykisk ohälsa. Allt är välkommet! När gruppen har ett visst tema, så delar vi mer utifrån just det ämnet.

Är du intresserad av något annat tema?

Sätt upp dig på intresselistan till det/de tema/teman du är intresserad av.