Gruppstarter & övriga events Online

Du är inte ensam

Självhjälpsgrupper Online

Gruppstarter & övriga events

Här nedanför finner du grupper som startar inom kort i Solkatten Självhjälp Online. Om ingen grupp intresserar dig kan du klicka på “Intresseanmälan online-grupper” för att anmäla ditt intresse till en annan grupp.

Intresseanmälan online-grupper


Kommande gruppstarter

Prova-på online – Självkänsla & personlig utveckling

26 november 2020, kl. 17-19

Nu ha vi bokat in ett prova-på-tillfälle online med tema: Självkänsla & personlig utveckling torsdagen den 26/11 kl.17:00-19:00. Mötet sker online via Zoom och mer info kommer till dig i bekräftelsemailet efter att du har anmält dig.

Vad innebär då temat?
Vad är självkänsla och är det någon skillnad på det och självförtroende?
▪ Hur kan jag bygga upp min egen och kanske också bidra till att någon annans självkänsla växer?
▪ Och vad är egentligen personlig utveckling?
▪ Hur kan ett sådant utforskande påverka livet?
▪ Vad är vinsterna med att dela sina tankar och känslor med andra?
▪ Hur skapar jag mer livslust i livet och hur bevarar jag den hela livet?
Känns dessa frågor lockande är det här ett tema för dig.

Igångsättare för denna grupp är Uffe Stihl, som är redo för att vara med tre gånger om det finns tillräckligt många deltagare som vill fortsätta att träffas.


Välkommen!

Är du intresserad av något annat tema?

Sätt upp dig på intresselistan till det/de tema/teman du är intresserad av.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stänger Självhjälphuset Solkatten för samtliga besök och ställer in alla grupper som ses i Solkattens lokaler under november och december månad. Under tiden kan du anmäla dig till våra självhjälpsgrupper online.