Intresseanmälan Online

Du är inte ensam

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse till något av våra teman nedan.

Här nedanför finner du självhjälpsgrupper som du kan anmäla ditt intresse till. När en grupp sedan har fått in tillräckligt många deltagare för att kunna starta kommer vi kontakta dig via mail med mer info. Klicka på “Gruppstarter inom kort” för att se vilka grupper som startar inom kort i Solkatten Självhjälp Online.

Gruppstarter inom kort

Gemenskap i corona-tider

Vill du finna gemenskap, möta och dela med andra via nätet med temat: “Gemenskap i Coronatider”?

Intresseanmälan

Jag mår inte bra fysiskt eller psykiskt

Områden som ingår här är tex:  Cancerdrabbade mitt i livet, Depression, Oro/Ångest, Psykisk ohälsa etc.

Intresseanmälan

Anhörig eller vän till någon som inte mår bra fysiskt eller psykiskt

Områden som ingår här är tex: Anhörig till barn med ångest/depression, Anhörig till ngn med psykisk sjukdom/bipolär/ngn som inte mår bra etc. 

Intresseanmälan

Vänskap & Ensamhet

Områden som ingår här är tex: Att vara utan anhöriga, Ensamhet, Ensam och äldre, Ensam unga vuxna, Har ditt barn inga syskon och kanske inte heller släktingar i närheten?

Intresseanmälan

Jag har ett beroende

Områden som ingår här är tex: Alkohol- och drogberoende, medberoende, samt andra beroenden tex socker, spel, sex, shopping, mat etc.

Intresseanmälan

Jag har anhöriga eller en vän med beroende

Områden som ingår här är tex: Anhörig till en person med alkohol- och drogberoende, medberoende, samt andra beroenden tex socker, spel, sex, shopping, mat etc.

Intresseanmälan

Kärlek och relationer

Områden/grupper som ingår här är tex: Kärlek & Relationer, Kommunikation i vardagen, Skilsmässa, Medberoende, Relationer, Real Love – kärlek utan villkor.

Intresseanmälan

Självkänsla och personlig utveckling

Områden som ingår här är tex: Att skapa mening i sitt liv 50 , Bryta mönster och finna ny väg, Självkänsla, Självkänsla dagtid, Självkänsla på djupet etc. 

Intresseanmälan

Existentiella frågor, meningen med livet.

Områden som ingår här är tex: Existentiella livsfrågor, Andlig bokcirkel utifrån boken ”The Secret” etc.

Intresseanmälan

Mansgrupp

Att vara man på 2000-talet, Mansgrupp – män som känner/vill känna mer och hantera sina känslor mer framgångsrikt etc. 

Intresseanmälan

Kvinnogrupp

Kvinna söker sin flock

Intresseanmälan

Ungdomsgrupp

Områden som ingår här är tex: Områden som ingår här är tex. oro och stress, självkänsla etc. OBS. Dessa grupper kommer ha en ansvarig vuxen med.

Intresseanmälan

Föräldragrupp

Områden som ingår här är tex: Att vara tonårsförälder etc. 

Intresseanmälan

Jag har haft en tuff uppväxt/Jag har upplevt trauman

Områden som ingår här är tex: Att ha blivit misshandlad, Uppvuxen i dysfunktionell familj, Barn med otrygg anknytning i kombination med våldsbeteende, Misshandel, Våld & manipulation i relationer etc. 

Intresseanmälan

Att ha förlorat en nära anhörig eller vän

Områden som ingår här är tex: Sorg, Att ha förlorat en nära anhörig etc. 

Intresseanmälan

Gruppen som utgår från en gemensam bok

T.ex. Real Love – kärlek utan villkor (författare dr Greg Baer), Självkänsla på djupet (författare Marta Cullberg Weston)

Intresseanmälan

HSP/Högkänslighet

Är du högkänslig och vill träffa andra människor som också är HSP?

HSP = High Sensitive Personality (högkänslig personlighet)

Intresseanmälan

Arbetsrelaterade frågor

Områden som ingår här är tex: Arbetssökande, Oro eller stress, Pensionär i förtid, Återkomsten till arbetet, Mobbad på arbetsplatsen, Sjukskriven, Utmattning, Snart pensionär

Intresseanmälan

Utmattning/Stress/Utbrändhet

Efter önskemål från våra deltagare har vi en sista grupp som bara vänder sig till personer med utmaningar inom området utmattning/stress/utbrändhet.

Intresseanmälan

Gemenskap i corona-tider

Vill du finna gemenskap, möta och dela med andra via nätet med temat: “Gemenskap i Coronatider”?

Intresseanmälan