Intresseanmälan Online

Du är inte ensam

Självhjälpsgrupper Online

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse till något av våra teman nedan.

Här nedanför finner du självhjälpsgrupper som du kan anmäla ditt intresse till. När en grupp sedan har fått in tillräckligt många deltagare för att kunna starta kommer vi kontakta dig via mail med mer info. Klicka på “Gruppstarter inom kort” för att se vilka grupper som startar inom kort i Solkatten Självhjälp Online.

Gruppstarter inom kort

Gemenskap i corona-tider

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Jag mår inte bra fysiskt eller psykiskt

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Anhörig eller vän till någon som inte mår bra fysiskt eller psykiskt

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Vänskap & Ensamhet

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Jag har ett beroende

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Jag har anhöriga eller en vän med beroende

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Kärlek och relationer

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Självkänsla och personlig utveckling

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Existentiella frågor, meningen med livet.

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Mansgrupp

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Kvinnogrupp

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Ungdomsgrupp

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Föräldragrupp

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Jag har haft en tuff uppväxt/Jag har upplevt trauman

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Att ha förlorat en nära anhörig eller vän

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Gruppen som utgår från en gemensam bok

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

HSP/Högkänslighet

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Arbetsrelaterade frågor

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan

Utmattning/Stress/Utbrändhet

För att läsa mer om temat och för att anmäla dig till intresselistan klicka på länken nedan.

Info & anmälan