Solkattens grupper

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Vill du vara med i en grupp? Anmäl dig till Solkatten så sätter vi upp dig på väntelistan. När det är tillräckligt med anmälda startar gruppen. 5-8 personer brukar vara lagom i en grupp, men ibland kan vi starta med färre personer. När en grupp har startat stängs den och vi börjar på en ny väntelista. Vi utgår från dina önskemål. Ring och prata med oss 031-42 32 26.

Solkattens självhjälpsgrupper

Tidigare har vi haft omkring 70 olika temagrupper på Solkatten. Vi har märkt att det kan ta lång tid innan en grupp får tillräckligt många deltagare för att kunna starta upp.

Därför har vi nu infört ett nytt system där vi breddat grupperna och har istället 16 teman. Allt för att den gruppen du vill vara med i ska kunna starta så fort som möjligt. Här är en lista på de grupper du kan välja mellan.

Du har naturligtvis fortfarande möjlighet att starta upp nya specifika grupper.

1. Jag mår inte bra fysisk eller psykiskt

Områden som ingår här är tex: Cancerdrabbade mitt i livet, Depression, Oro/Ångest, Psykisk ohälsa, Självskadebeteende, Skam, Småbarnsföräldrar med psykisk ohälsa, Smärta, Social fobi, Är du förälder till ett barn (kan vara både vuxen och yngre) med en inflammatorisk  sjukdom (t.ex. Crohns sjukdom)?, Är du mellan 20-30 år och som har råkat ut för en stroke eller något annat som har gjort att livet har förändrats?, Ätstörningar, 27-40 år och sjukskriven.

2. Anhörig eller vän till någon som inte mår bra fysiskt eller psykiskt

Områden som ingår här är tex: Anhörig till barn med ångest/depression, Anhörig till ngn med psykisk sjukdom/bipolär/ngn som inte mår bra, Anhörig till någon med schitzofreni, Att leva med någon som inte mår bra, Att vara förälder till tonåring med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Föräldrar till minderåriga barn med psykiska besvär, Anhörig till någon vuxen med självskadebeteende.

3. Ensamhet, vänskap

Områden som ingår här är tex: Att vara utan anhöriga, Ensamhet, Ensam och äldre, Ensam unga vuxna, Har ditt barn inga syskon och kanske inte heller släktingar i närheten? Kan vi stötta varandra?, Utanförskap i sin egen familj, Vänskap, Övergivna föräldrar

4. Jag har ett beroende

Områden som ingår här är tex: Beroende av dataspel, Beroende av shopping, Beroende av socker, Har du själv missbrukat alkohol/droger och har barn som missbrukar?, Tycker du att du dricker lite för mycket? Du är inte ensam, Unga mammor som haft missbruk

5. Jag har anhöriga eller en vän med beroende

Områden som ingår här är tex: Anhörig till alkohol- och drogberoende, Medberoende, samt andra beroenden tex socker, spel, sex, chopping, mat.

6. Kärlek och relationer

Områden/grupper som ingår här är tex: Kärlek & Relationer, Kommunikation i vardagen, Skilsmässa, Medberoende, Relationer, Real Love – kärlek utan villkor, Kommunikation i relationer.

7. Självkänsla och personlig utveckling

Områden som ingår här är tex: Att skapa mening i sitt liv 50+, Bryta mönster och finna ny väg, Självkänsla, Självkänsla dagtid, Självkänsla på djupet, Gått i terapi och vill fortsätta att utvecklas, 70+ och för bevarad livslust.

8. Existentiella frågor, meningen med livet

Områden som ingår här är tex: Existentiella livsfrågor, Andlig bokcirkel utifrån boken ”The Secret”

9. Mansgrupp

Att vara man på 2000-talet, Mansgrupp – män som känner/vill känna mer och hantera sina känslor mer framgångsrikt.

10. Kvinnogrupp

Kvinna söker sin flock.

11. Ungdomsgrupp

Gruppen är under utveckling. Varmt välkommen med egna förslag. Områden som ingår här t.ex. oro och stress, självkänsla m.m.

12. Föräldragrupp

Områden som ingår här är tex: Att vara tonårsförälder mm

13. Jag har haft en tuff uppväxt/Jag har upplevt trauman

Områden som ingår här är tex: Att ha blivit misshandlad, Uppvuxen i dysfunktionell familj, Barn med otrygg anknytning i kombination med våldsbeteende, Misshandel, Våld & manipulation i relationer, Att ha vuxit upp med en mamma som inte älskat mig.

14. Att ha förlorat en nära anhörig eller vän

Områden som ingår här är tex: Sorg, Att ha förlorat en nära anhörig.

15. Gruppen som utgår från en gemensam bok

Real Love – kärlek utan villkor (författare dr Greg Baer), Självkänsla på djupet (författare Marta Cullberg Weston).

16. HSP

HSP = High Sensitive Personality (högkänslig personlighet)

17. Arbetsrelaterade frågor

Områden som ingår här är tex: Arbetssökande, Oro eller stress, Pensionär i förtid, Återkomsten till arbetet, Mobbad på arbetsplatsen, Sjukskriven, Snart pensionär.

18. Utmattning/Stress/Utbränd

Efter önskemål från våra deltagare har vi en sista grupp som bara vänder sig till personer med utmaningar inom området utmattning/stress/utbrändhet.

Öppna Självhjälpsgrupper

På Solkatten finns också så kallade Öppna Självhjälpsgrupper. Det är grupper du kan boka plats till för att t.ex. prova på hur det är att sitta med i en självhjälpsgrupp. De är också bra när du står i kö till att komma med i en så kallad sluten grupp. Våra öppna grupper hittar du i evenemangen till höger på hemsidan.

Du kan också hitta aktuella öppna grupper och evenemang på vår Facebook-sida som heter Självhjälpshuset Solkatten.

Vill du ha mer information eller anmäla dig till en grupp ring eller mejla oss.

Telefon: 031-423226, Mail: solkatten@sjalvhjalp.com

Du kan också komma med eget förslag på grupp, och kom ihåg, det är inte bara kring problemen vi behöver möta varandra. Angelägenheter kan vi ha av många slag. Har du något du vill samtala om i grupp så kan vi samtala om det.