Solkattens grupper & Anmälan

Du är inte ensam

Självhjälphuset Solkatten

Självhjälpsgrupper

Solkatten har just nu 18 tillgängliga grupper man söka om att delta i.

Har du någon fråga eller fundering kring våra självhjälpsgrupper? Du når oss på: solkatten@sjalvhjalp.com

1. Jag mår inte bra fysiskt eller psykiskt

Områden som ingår här är tex:  Cancerdrabbade mitt i livet, Depression, Oro/Ångest, Psykisk ohälsa etc.

Intresseanmälan

2. Anhörig eller vän till någon som inte mår bra fysiskt eller psykiskt

Områden som ingår här är tex: Anhörig till barn med ångest/depression, Anhörig till ngn med psykisk sjukdom/bipolär/ngn som inte mår bra etc. 

Intresseanmälan

3. Ensamhet & Vänskap

Områden som ingår här är tex: Att vara utan anhöriga, Ensamhet, Ensam och äldre, Ensam unga vuxna, Har ditt barn inga syskon och kanske inte heller släktingar i närheten?

Intresseanmälan

4. Jag har ett beroende

Områden som ingår här är tex: Alkohol- och drogberoende, Medberoende, samt andra beroenden tex socker, spel, sex, chopping, mat etc.

Intresseanmälan

5. Jag har anhöriga eller en vän med beroende

Områden som ingår här är tex: Anhörig till en person med alkohol- och drogberoende, Medberoende, samt andra beroenden tex socker, spel, sex, chopping, mat etc.

Intresseanmälan

6. Kärlek och relationer

Områden/grupper som ingår här är tex: Kärlek & Relationer, Kommunikation i vardagen, Skilsmässa, Medberoende, Relationer, Real Love – kärlek utan villkor.

Intresseanmälan

7. Självkänsla och personlig utveckling

Områden som ingår här är tex: Att skapa mening i sitt liv 50+, Bryta mönster och finna ny väg, Självkänsla, Självkänsla dagtid, Självkänsla på djupet etc. 

Intresseanmälan

8. Existentiella frågor, meningen med livet.

Områden som ingår här är tex: Existentiella livsfrågor, Andlig bokcirkel utifrån boken ”The Secret” etc.

Intresseanmälan

9. Mansgrupp

Att vara man på 2000-talet, Mansgrupp – män som känner/vill känna mer och hantera sina känslor mer framgångsrikt etc. 

Intresseanmälan

10. Kvinnogrupp

Kvinna söker sin flock

Intresseanmälan

11. Ungdomsgrupp

Områden som ingår här är tex: Områden som ingår här är tex. oro och stress, självkänsla etc. OBS. Dessa grupper kommer ha en ansvarig vuxen med.

Intresseanmälan

12. Föräldragrupp

Områden som ingår här är tex: Att vara tonårsförälder etc. 

Intresseanmälan

13. Jag har haft en tuff uppväxt/Jag har upplevt trauman

Områden som ingår här är tex: Att ha blivit misshandlad, Uppvuxen i dysfunktionell familj, Barn med otrygg anknytning i kombination med våldsbeteende, Misshandel, Våld & manipulation i relationer etc. 

Intresseanmälan

14. Att ha förlorat en nära anhörig eller vän

Områden som ingår här är tex: Sorg, Att ha förlorat en nära anhörig etc. 

Intresseanmälan

15. Gruppen som utgår från en gemensam bok

T.ex. Real Love – kärlek utan villkor (författare dr Greg Baer), Självkänsla på djupet (författare Marta Cullberg Weston)

Intresseanmälan

16. HSP/Högkänslighet

Är du högkänslig och vill träffa andra människor som också är HSP?

HSP = High Sensitive Personality (högkänslig personlighet)

Intresseanmälan

17. Arbetsrelaterade frågor

Områden som ingår här är tex: Arbetssökande, Oro eller stress, Pensionär i förtid, Återkomsten till arbetet, Mobbad på arbetsplatsen, Sjukskriven, Utmattning, Snart pensionär

Intresseanmälan

18.Utmattning/Stress/Utbrändhet

Efter önskemål från våra deltagare har vi en sista grupp som bara vänder sig till personer med utmaningar inom området utmattning/stress/utbrändhet.

Intresseanmälan

Annat tema?

Hittar du ingen självhjälpsgrupp med ett passande tema för dig? Hjälp oss genom att skicka in ett eget temaförslag.

Temaförslag