Intresseanmälan

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Självhjälpsgrupper

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse till något av våra teman nedan.

Självhjälpshuset Solkatten har ett antal olika teman för självhjälpsgrupper som vi regelbundet startar och som du kan anmäla ditt intresse till. Vi startar grupper både online & i våra lokaler i Göteborg. Du kan också önska att starta en grupp med något annat tema.

När ett tema sedan har fått tillräckligt många intresseanmälningar, ca 15 st, så startar vi en grupp med det temat och du kommer då att få en inbjudan till den gruppen.

Klicka på “Aktuella gruppstarter & event” för att se vilka teman som startar inom kort.

Aktuella gruppstarter & event

Jag mår inte bra fysiskt eller psykiskt

Vill du bjuda in mer välmående i ditt liv?
Just nu kanske det känns så här;
– Varför mår jag så himla dåligt?!
Detta tema kan handla både om att må dåligt fysiskt och/eller psykiskt. Några exempel är depression, cancerdrabbad mitt i livet, oro/ångest, social fobi, drabbad av andra svåra/kroniska sjukdomar, stroke, ätstörningar och annan psykisk ohälsa. Här kan du dela brett om det som känns angeläget för dig i trygg gemenskap. Här blir du sedd och hörd.

Info & anmälan

Anhörig eller vän till någon som inte mår bra fysiskt eller psykiskt

Varför mår min nära anhörig/vän så himla dåligt?! Det kan både handla om att må dåligt fysiskt och/eller psykiskt; depression, cancerdrabbad mitt i livet, oro/ångest, social fobi, drabbad av andra svåra/kroniska sjukdomar, stroke, ätstörningar och annan psykisk ohälsa. Utmaningarna som anhörig eller vän kan vara mycket svåra att bära helt på egen hand och många gånger svåra att dela med dem du skulle vilja dela med då de har svårt att förstå vad du går igenom. Här kan du dela brett om det som känns angeläget för dig i trygg gemenskap. Här blir du sedd och hörd.

Info & anmälan

Jag har anhöriga eller en vän med beroende

Att vara anhörig till någon med ett beroende är ofta mycket utmanande och då har vi stor nytta av att möta andra i liknande situation. Det kan handla om alla möjliga typer av beroende, alltså inte bara alkohol och narkotika. Vi kan bli ohälsosamt beroende av exempelvis socker, spel, Facebook, shopping, bekräftelse, träning, sex mm. Och vi kan även vara medberoende, så det finns mycket kring beroende att dela med andra.

Info & anmälan

Kärlek och relationer

Temat Kärlek & Relationer kan innehålla allt möjligt som vi kan uppleva genom livet. Relationer har vi alla, exempelvis: relationen med en intim partner, ett barn, föräldrar, syskon, släkten, grannar, arbetskamrater, vänner och många fler. I vissa relationer går det lätt och andra är det mer utmanande, ibland så utmanande att vi inte klarar av att fortsätta vår relation och vi får skiljas åt. Hur kan vi utveckla våra relationer på bästa möjliga sätt? Kan vi medvetet skapa mer kärleksfulla relationer i våra liv och hur i så fall? Kan vi bli bättre på att kommunicera och lyssna på varandra? Detta och mycket mer kan vara frågor som den här gruppen kan dela kring.

Info & anmälan

Självkänsla och personlig utveckling

Vad är självkänsla och är det någon skillnad på det och självförtroende? Hur kan jag bygga upp min egen och kanske också bidra till att någon annans självkänsla växer? Och vad är egentligen personlig utveckling? Hur kan ett sådant utforskande påverka livet? Vad är vinsterna med att dela sina tankar och känslor med andra? Hur skapar jag mer livslust i livet och hur bevarar jag den hela livet?
Känns dessa frågor lockande är det här ett tema för dig

Info & anmälan

Existentiella frågor, meningen med livet.

Vad är meningen med livet? Varför finns jag här och vad är egentligen syftet med mitt liv? Vart tar jag vägen när jag dör och var fanns jag innan jag kom hit? Finns det någon Gud eller finns det kanske rent av flera? Vad innebär det att vara religiös? Kan jag tro på något utan att vara religiös? Finns det någon själ? Vad är ett medvetande? Och vad är andlighet?
Vill du dela kring den här typen av frågor? Då är detta ett passande tema.

Info & anmälan

Mansgrupp

Vill du träffa andra män och få chansen att dela det som finns inom dig i en sådan gemenskap? Vill du få en mer hälsosam relation till dina känslor tillsammans med andra män? När män och kvinnor träffas var för sig “slipper” vi vissa “spel” som omedvetet försiggår mellan oss och det är mycket givande att få den möjligheten. I en mansgrupp får du av andra och ger av dig själv i trygg gemenskap. Här kan du dela det som finns inom dig med andra män.

Info & anmälan

Kvinnogrupp

Vill du träffa andra kvinnor och få chansen att dela det som finns inom dig i en sådan gemenskap? Vill du få en mer hälsosam relation till dina känslor tillsammans med andra kvinnor? När kvinnor och män träffas var för sig “slipper” vi vissa “spel” som omedvetet försiggår mellan oss och det är mycket givande att få den möjligheten. I en kvinnogrupp får du av andra och ger av dig själv i trygg gemenskap. Här kan du dela det som finns inom dig med andra kvinnor.

Info & anmälan

Ungdomsgrupp

Hur kan jag skapa mig ett riktigt gott liv? Hur kan jag bli lyssnad på? Är andra föräldrar lika konstiga som mina? Är jag ensam om att känna som jag gör? Har du studie eller jobbstress och hur kan det undvikas? Varför agerar vuxna som att det är någon fel på mig? Är det kanske något fel på mig?! Varför mår jag så sjukt dåligt? Hur är en bra vän? Detta är exempel på frågor som du kan dela kring i en sådan här grupp.

Info & anmälan

Föräldragrupp

Hur kan jag bli en bättre förälder än mina egna? Hur kan jag bidra till att mina barn får ett så bra liv som möjligt? Vad är egentligen det mest viktiga för att kunna ge sina barn en god självkänsla? Hur hanterar jag trots och annat på bästa tänkbara sätt? Utmaningarna som förälder är många gånger stor och hur löser jag dem bäst? Finns det några perfekta föräldrar? Och hur är i så fall en sådan förälder? Utmaningar med olika diagnoser, hur gör andra? Detta och mycket mer kan du dela om i den här gruppen.

Info & anmälan

Jag har haft en tuff uppväxt/Jag har upplevt trauman

Det sägs att ca 98% av alla familjer på något sätt, antingen mer eller mindre, är dysfunktionella. Det innebär att få av oss har fått uppleva en helt harmonisk och allt igenom kärleksfull uppväxt i alla situationer. Hur var din uppväxt och hur har det påverkat dig? Har du kanske upplevt andra trauman i livet, för allt händer inte när vi är små? Välkommen att dela kring detta temat tillsammans med andra i liknande situation.

Info & anmälan

Att ha förlorat en nära anhörig eller vän

Har du förlorat en nära anhörig eller vän och upplever det svårt att dela det du känner med dina nära? Det är inte så ovanligt, tyvärr. I en självhjälpsgrupp med det här temat kan du känna dig fri att dela med andra som vet vad det innebär att mista någon som stått en nära. Det kan handla om förlusten av någon som dör; ett barn, en make/maka, förälder, vän mm. Vi kan också mista andra på andra sätt; skilsmässa, en kär vän säger upp bekantskapen mm. Många av oss kan också ha mycket djupa relationer med exempelvis ett djur och uppleva en enorm förlust när de lämnar. Här kan du dela med andra som också upplever/har upplevt en stor förlust i livet.

Info & anmälan

Gruppen som utgår från en gemensam bok

Vill du fördjupa dig i något ämne tillsammans med andra och utgå från någon bok? Ni kanske läser lite i boken tillsammans på mötet och sedan delar era tankar och känslor kring det som har lästs upp? Eller så kanske gruppen hellre vill läsa en bit i boken mellan varje möte. Gruppen bestämmer vilken bok och du kan komma med förslag på bok som du önskar träffa andra kring i en självhjälpsgrupp på Solkatten.

Info & anmälan

HSP/Högkänslighet

HSP = High Sensitive Personality, högkänslig personlighet. HSP är ett personlighetsdrag, INTE någon sjukdom som 15-20 % av befolkningen har. Har exempelvis du lätt för att känna in vad andra känner och kanske också svårt att hålla isär vad som är dina egna känslor och vad som är den andras? Har du fått höra att andra tycker att du är överkänslig? Eller kan du bli stressad av för många intryck? Har du mycket tankar och känslor och därmed ett rikt inre liv? Stämmer den beskrivningen kanske på dig eller någon du känner? I så fall kan det handla om HSP. Kom och utforska tillsammans med andra som har dessa erfarenheter.

Info & anmälan

Arbetsrelaterade frågor

Temat ”Arbetsrelaterade frågor” är ett mycket brett tema med ett rikt innehåll. Det kan exempelvis handla om att jobba hemifrån, arbetssökande, starta eget, stress, mobbning på arbetsplatsen, skapa positiva arbetsrelationer, pensionär i förtid, att komma tillbaka till arbete och mycket annat.

Info & anmälan

Utmattning/Stress/Utbrändhet

Upplever du utmattning i ditt liv? Kan en bli utbränd utan att ha ett jobb? Och hur tar jag mig tillbaka till ett fungerande liv efter för mycket stress och oro? Vilken hjälp finns att få? Vad funkar bäst och var hittar jag bästa tipsen? Vad anledningen/orsaken är till utmattningssyndrom finns det många olika svar på och du har i grunden ditt bästa svar själv, även när just det svaret känns mycket avlägset. Kom och dela/ta del av andras svar som i gemenskap sakta men säkert blir synliga.

Info & anmälan

Har du ett eget önskemål?

Sänd in önskemål

Vill du hellre gå i en grupp med eget tema så går det också bra. Då beskriver du ditt tema, gärna med en text till som beskriver temat och mailar till oss. 

Då det inte är ett av våra basteman får du gärna hjälpa till att dela/sprida gruppstarten med detta tema i ditt kontaktnät så vi tillsammans når så många som möjligt och kan starta en grupp med det tema

Skicka eget förslag