Vår människosyn

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Vi utgår från en pedagogisk människosyn som handlar om att vi lär av livet.

Vi betraktar alla människor som livsdugliga och ansvarsfulla oavsett vilka andra omdömen de möter i samhället i övrigt.

Vi har valt tre ord: frivillighet, likvärdighet och ömsesidighet, som grund för vår verksamhet. Den grunden gäller alla som vi kommer i kontakt med och alla som går i grupper i våra lokaler.

Vi ser på mänsklig kris som något vi alla upplever i våra liv.

Vi på Solkatten sätter inte några etiketter eller gör några försök att diagnostisera kriser. För oss är de inte ett fast tillstånd utan ett tecken på att man är i process på väg mot läkning.