Viktig info innan anmälan

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Att delta i en självhjälpsgrupp

Självhjälp bygger på tre grundstenar Frivillighet, Likvärdighet och Ömsesidighet. I en självhjälpsgrupp finns det inte någon hierarki, alla i gruppen är lika viktiga. Självhjälp baserar sig på tanken om alla människors likvärdighet. Utan den fria viljan kan ingen människa utvecklas i en självhjälpsgrupp. Det är utifrån den fria viljan och förmågan att utvecklas och läkas som självhjälp tar sin utgångspunkt.

Vad vill du samtala om?

Temat i en självhjälpsgrupp kan vara av både positiv och negativ karaktär. Vi har ett stort utbud av olika grupper du kan anmäla ditt intresse till. Om inget tema passar dig kan du komma med ett förslag på ett annat tema som passar dig bättre, så försöker vi rodda ihop en grupp utifrån ditt förslag. Du behöver bara sätta upp dig på en väntelista, när listan är fulltalig (mellan 5-8 personer) så meddelar vi dig datum och tid för gruppens start. Gruppen kan alltså starta först när det finns tillräckligt med anmälningar på väntelistan.

Att fundera över som deltagare

▪ Är ämnet angeläget för mig?
▪ Har jag tid och vill jag prioritera mitt gruppdeltagande?
▪ Vill jag ge av mig själv och ta emot av andra?
▪ Är jag beredd att respektera alla i gruppen på lika villkor, även de som inte tycker som jag?
▪ Kan jag acceptera vad de andra deltagarna känner, tycker och tänker utan att värdera eller döma?
▪ Vågar jag tala helt utifrån mig själv, i ”jag-form”?
▪ Vågar jag tala fritt utan att ta ansvar för hur de övriga i gruppen reagerar på det jag säger?
▪ Är jag beredd att ta ansvar för mig själv och mina egna känslor och vara ödmjuk inför annorlunda tankar, känslor och erfarenheter hos de andra gruppdeltagarna?

Detta får jag och lär mig i en självhjälpsgrupp

▪ Hopp och framtidstro
▪ Olika perspektiv
▪ Sätta ord på känslor
▪ Acceptans och respekt
▪ Bekräftelser
▪ Tillit
▪ Att lyssna och bli lyssnad på
▪ Tillhörighet
▪ Acceptera och känna mig bekväm med tystnad
▪ Prata inför andra
▪ Ödmjukhet och hänsyn
▪ Att vara sann mot sig själv och andra
▪ Att prata i jag form
▪ Att hitta mer gemensamheter än olikheter
▪ Gemenskap
▪ Empati istället för att tycka synd om
▪ Att hantera motgångar och se att de ibland kan bli tillgångar
▪ Se sin egen förmåga
▪ Självkänsla och självförtroende