Gruppstarter

Du är inte ensam

Gruppstarter inom kort

Här nedanför finner du grupper som startar inom kort i Självhjälphuset Solkatten Göteborg. Om ingen grupp intresserar dig kan du klicka på “Intresseanmälan” för att anmäla ditt intresse till en annan grupp.

Intresseanmälan

Ingen gruppstart just nu. 

Vi förväntas dra igång grupper igen i augusti 2020 på Självhjälphuset Solkatten Göteborg.

Är du intresserad av något annat tema?

Sätt upp dig på intresselistan till det/de tema/teman du är intresserad av.