Online – Kvinnogrupp

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Självhjälpsgrupper Online

Kvinnogrupp

Vill du träffa andra kvinnor och få chansen att dela det som finns inom dig i en sådan gemenskap?

Vill du få en mer hälsosam relation till dina känslor tillsammans med andra kvinnor?

När kvinnor och män träffas var för sig “slipper” vi vissa “spel” som omedvetet försiggår mellan oss och det är mycket givande att få den möjligheten.

I en kvinnogrupp får du av andra och ger av dig själv i trygg gemenskap. Här kan du dela det som finns inom dig med andra kvinnor.

För intresseanmälan se nedan.

Läs mer om självhjälpsgrupper online

Intresseanmälan

Om detta tema är något för dig så anmäl ditt intresse i formuläret nedan.