”Mer balans och välmående som student”

Möten i hjärtat med plats för hela dig

Vill du ha ”Mer balans och välmående som student”?

Alltför många studenter i Göteborg mår dåligt. Det kan handla om stress, höga krav och prestationsångest, svårigheter att få ihop ekonomin eller annat som kan hända i livet. Är du en av dem?

I Självhjälpsgruppen får du sätta ord på dina känslor och tankar i en accepterande och medveten miljö. Tillsammans med andra inspireras du till hur du kan hantera livets utmaningar på ett bättre sätt. På Självhjälpshuset Solkatten får Din egen förmåga till läkning och hälsa växa genom kärleksfulla och medvetna möten.

Självhjälpsgrupper är en väl beprövad metod som bidrar till mer balans och välmående. Självhjälpshuset Solkatten är Sveriges första och största självhjälpshus med över 25 års erfarenhet av att initiera och facilitera Självhjälpsgrupper.

Under 2023-24 startar Självhjälpshuset Solkatten nya Självhjälpsgrupper för studenter i Göteborg för att stärka studenters psykiska hälsa och välbefinnande. Grupperna träffas 5 gånger och du kan boka plats för att träffas fysiskt i Självhjälpshuset Solkattens lokaler vid Linnégatan eller online.

Grupperna har tio platser vardera och träffarna är kostnadsfria.

Här kan du se vilka Självhjälpsgrupper som startar inom den närmsta tiden.

If needed, the groups can also be held in English.

Vill du förbättra ditt mående och leva ett mer balanserat liv?

Följande behöver stämma in på dig:

– Du är student i Göteborg

– Du är mellan 18–29 år

– Du vill förbättra ditt mående 

Vad innebär det för mig som student, vad förväntas jag göra?

– Boka en plats

– Delta på träffarna som är max 2 timmar/gång

Varmt välkommen att boka en av de tillgängliga platserna.

Har du några frågor rörande projektet Mer balans och välmående som student kan du kontakta: Annette Wahlgren på annette@sjalvhjalp.com

Se mer info

Upplevelser från några studenter som deltagit i Självhjälpsgruppen

Det är en modig grej att komma hit. Det är en utmaning, men väldigt givande på många sätt; att våga vara närvarande, att våga bemöta rädslor och våga vara sårbar. Det är svåra grejer. Man får en sån nära kontakt med andra människor så det sätter perspektiv på vad en relation med andra människor verkligen kan vara.

Björn

Student från Chalmers

Jag vill understryka att man inte behöver vara ett vrak eller ha hur många problem som helst för att gå i en Självhjälpsgrupp. Det är inte det som är det enda syftet med det. Man kan gå dit för att lära känna sig själv, prata och växa som person, mer än att behöva ha en massa problem för att komma hit.

Liam

Student från Chalmers